1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
Biznesmen ręcznie podnosi jeden drewniany klocek na ułożonej wieży jako projekt startupowy.

Wyzwania czekające na firmy z sektora MŚP

Zakładasz lub prowadzisz własną działalność gospodarczą? Zastanawiasz się, na co zwrócić największą uwagę na każdym z etapów rozwoju Twojego biznesu, by odnieść sukces? W tym tekście postaramy się wskazać te aspekty, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji Twojego celu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) napędzają gospodarki na całym świecie. Ich elastyczność, innowacyjność i zdolność do szybkiej adaptacji znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Jednak poruszanie się po złożonym otoczeniu biznesowym przy jednoczesnym rozwoju - zarówno na nowych rynkach oraz jako organizacja - nie jest łatwym zadaniem. Poniżej przeanalizujemy wyzwania, na które mogą napotkać firmy z sektora MŚP na różnym etapie swojego rozwoju.

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza: problemy do rozwiązania w pojedynkę

Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność najważniejsza jest kontrola finansowa i zarządzanie bieżącą sytuacją w firmie. Działając jako jednoosobowa firma, zmagają się z:

 • Rosnącymi kosztami: wraz ze wzrostem wydatków - czy to na zakup materiałów umożliwiających działalność, media czy koszty operacyjne - utrzymanie rentowności staje się wyzwaniem.
 • Zmiennym poziomem zysku: presja konkurencji i dynamika rynku często wymuszają zmniejszanie marży. Utrzymanie konkurencyjności przy jednoczesnym zachowaniu jakości jest więc ciągłym wyzwaniem.
 • Wahaniami popytu: zmiany koniunktury wpływają na wysokość przychodów i organiczny rozwój firmy. Niezależnie od tego, czy są to wahania sezonowe, czy długotrwałe zmiany rynkowe, niezależni przedsiębiorcy muszą szybko się dostosować.
 • Presją cenową: nieustanna presja na oferowanie konkurencyjnych cen bez obniżania jakości może być przytłaczająca.

2. Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników: rozszerzanie horyzontów

Gdy MŚP wykraczają poza jednoosobową działalność gospodarczą napotykają na dodatkowe trudności związane z:

 • Strategią biznesową: sformułowanie jasnej strategii biznesowej staje się niezbędne. MŚP muszą zdefiniować swoją unikalną propozycję wartości, rynki docelowe i ścieżkę rozwoju.
 • Rozwijaniem nowych działań: dywersyfikacja i innowacje mają kluczowe znaczenie dla trwałego wzrostu. Tworzenie nowych linii produktów lub ofert usług utrzymuje firmę na rynku.
 • Kosztami płac i wynagrodzeń: zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi to nie lada zadanie. Równoważenie sprawiedliwych wynagrodzeń ze stabilnością finansową ma kluczowe znaczenie dla rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Ochroną danych: zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych nie podlega negocjacjom. MŚP mają obowiązek chronić dane wrażliwe, w tym te o pracownikach, klientach i kontrahentach.
 • Zarządzaniem personelem: rekrutacja, utrzymanie i rozwój talentów to ciągłe wyzwania. Skuteczne przywództwo i dynamika zespołu odgrywają kluczową rolę dla dalszego rozwoju organizacji.

3. Firmy zatrudniające od 10 do 19 pracowników: konieczność cyfryzacji

Na tym etapie cyfryzacja zajmuje centralne miejsce wśród zadań przedsiębiorstwa. Aby Twoja firma mogła dalej bez przeszkód rosnąć i rozwijać się, warto również zwrócić uwagę na:

 • Wykorzystywanie dostępnych zasobów: organizowanie zespołów pod kątem wydajności i współpracy staje się kluczowe. Jasne role, obowiązki i ścieżki raportowania są niezbędne.
 • Polityka kadrowa: ustanowienie sprawiedliwej i skutecznej polityki kadrowej zapewnia spójność i zadowolenie pracowników.
 • Nauka i rozwój: inwestowanie w umiejętności i rozwój pracowników przynosi długoterminowe korzyści. Programy szkoleniowe, mentoring i coaching budują motywację pracowników.
 • Dobre samopoczucie i troska o zdrowie: priorytetowe traktowanie zdrowia pracowników i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zmniejsza absencję i zwiększa produktywność.
 • Zarządzanie dotacjami: korzystanie z zachęt rządowych - czy to w zakresie badań i rozwoju, szkoleń, czy zrównoważonego rozwoju - wymaga specjalistycznej wiedzy.

4. Firmy zatrudniające od 20 do 49 pracowników: skalowanie w górę

Na tym etapie rozwoju firmy kluczowym aspektem dla średnich przedsiębiorstw staje się międzynarodowy wzrost. By stał się on możliwy muszą przykładać szczególną wagę do:

 • Ekspansji geograficznej: w miarę rozprzestrzeniania się działalności za granicą, zgodność z prawem w różnych regionach staje się krytyczna. Zrozumienie lokalnych przepisów, konsekwencji podatkowych i niuansów kulturowych jest niezbędne.
 • Planowania personelu: efektywne zarządzanie zmianami w pracy, dostępnością pracowników i rozkładem obciążenia pracą zapewnia płynność operacji.
 • Cyfryzacji HR: wdrożenie zdigitalizowanych systemów i procesów HR usprawnia rekrutację, zarządzanie wydajnością i zaangażowaniem pracowników.
 • Polityki wynagrodzeń: projektowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i programów nagradzania pozwala zatrzymać największe talenty. Dobrze skonstruowany system motywacyjny musi być zgodny z celami organizacji.

5. Firmy zatrudniające od 50 do 250 pracowników: zwiększona złożoność

Wraz ze wzrostem wielkości, zakresu i zasięgu geograficznego Twojej firmy mogą pojawić się nowe, nieznane wcześniej wyzwania, na które warto być przygotowanym. Mogą one dotyczyć między innymi:

 • Międzynarodowej zgodności prawnej: poruszanie się w różnych ramach prawnych w różnych krajach wymaga specjalistycznej wiedzy. Umowy, własność intelektualna i transakcje transgraniczne stają się skomplikowane.
 • Związków zawodowych: równoważenie praw pracowniczych, negocjacji zbiorowych i celów organizacyjnych wymaga biegłych umiejętności negocjacyjnych.
 • Różnorodności, równości, integracji i przynależności: wspieranie zróżnicowanej załogi zwiększa kreatywność i odporność. Inicjatywy te promują pozytywną kulturę miejsca pracy.
 • Zaangażowanie specjalistów: zaangażowanie specjalistów HR, konsultantów IT, doradców prawnych i innych specjalistów zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów.

Rozwiązania dostosowane do wielkości firmy

Wielkość firmy ma znaczący wpływ na sposób radzenia sobie z wyzwaniami:

 • Mniejsze przedsiębiorstwa często polegają na rozwiązaniach wewnętrznych lub współpracują ze specjalistami finansowymi, takimi jak księgowi czy osoby z biura rachunkowego. Eksperci ci zapewniają spersonalizowaną uwagę i opłacalne usługi.
 • Większe MŚP często wciąż rozwijają się, co generuje zapotrzebowanie na szerszy zakres specjalistów, m.in.  z zakresu HR, konsultantów IT, doradców prawnych. Pomagają oni sprostać wieloaspektowym wyzwaniom związanym z rozwojem organizacji.

Zrozumienie wyjątkowych wyzwań stojących przed MŚP oraz dostosowanie rozwiązań do ich wielkości i zakresu działalności ma zasadnicze znaczenie dla jej zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa firma, czy średniej wielkości przedsiębiorstwo, każde z nich stoi w obliczu odrębnej sytuacji - najpierw w kraju, a następnie za granicą - która wymaga odporności, zdolności adaptacyjnych i bystrego oka na stale zmieniający się krajobraz biznesowy na całym świecie.

  Szukasz materiałów, które pomogą lepiej zrozumieć Ci Twój biznes? Koniecznie sprawdź pozostałe publikacje na naszym blogu

   Sprawdź te treści