1. Home>
 2. O nas>
 3. Klienci SD Worx SAP Solutions Polska (wcześniej Gavdi Polska)>

Balton

Balton, największy polski producent wyrobów medycznych obecny w 80 krajach na 6 kontynentach, posiada złożone linie produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, gdzie zatrudnia ponad 600 pracowników. W ramach realizacji przyjętej strategii, Balton we współpracy z SD Worx SAP Solutions (d. Gavdi Polska) wdrożył SD Worx HR Cloud. Jest to chmurowe rozwiązanie oparte na SAP SuccessFactors oraz autorskich narzędziach SD Worx SAP Solutions (SD Worx), które usprawniają procesy kadrowo-płacowe.

Sytuacja w organizacji przed wdrożeniem systemu SAP HR

 • Papierowe wnioski urlopowe (duże obciążenie administracyjne HR, dane nieaktualne w momencie wystawienia wniosku) 
 • Duża liczba telefonów pracowników do HR z pytaniami  
  o pasek płacowy, bilans urlopowy itd.  
 • Kilkugodzinne naliczanie listy płac 
 • Brak samoobsługi menedżerskiej – brak dostępu do danych podwładnych pracowników 
 • System HR niezintegrowany z pozostałymi systemami Spółki 
 • Konieczność samodzielnego monitorowania i inicjowania zmian w systemie wynikających z aktualizacji przepisów 

Oczekiwane korzyści: 

 • Elektroniczne wnioski urlopowe w samoobsłudze  
  i automatyczna kalkulacja bilansu i aktualizacja harmonogramów 
 • Dane pracowników dostępne w samoobsłudze 
 • Lista płac przeliczana w kilka minut 
 • Dostęp do danych pracowników (zatrudnienie, harmonogram, obecności itp.) 
 • System HR jako główne źródło danych o pracownikach, zatrudnieniach, zwolnieniach, strukturze i uprawnieniach do innych systemów 
 • Zapewnienie pełnej zgodności systemu i procesów  
  z przepisami 

Dlaczego firma Balton zdecydowała się wybrać SAP Success Factors w modelu PMC (Partner Managed Cloud)? 

 1. Jeden system SAP HR i jeden dostawca realizujący wszystkie cele projektu 
 2. Czerpanie najlepszych doświadczeń, dzięki skali wszystkich wdrożeń SAP SF 
 3. Samoobsługa pracownicza i menedżerska dostępna z dowolnego urządzenia  
 4. Duże możliwości integracji z innymi systemami Spółki 
 5. Gotowe do użycia produkty specyficzne dla polskich wymagań prawnych (czas pracy, ZUS, eZLA, PFRON) 
 6. Bardzo łatwe fazowanie wdrożenia poszczególnych modułów 
 7. Wdrożenie nie wymagające dużego zaangażowania ze strony wewnętrznego zespołu IT 

W efekcie wdrożenia menedżerowie Balton mają sprawny dostęp do kluczowych informacji i danych organizacyjnych, co wspomaga podejmowanie efektywniejszych decyzji biznesowych. System wspiera także wykorzystanie danych w procesach zarządczych mających na celu optymalizację obszaru HR, czy też payroll.  

Wartością dodaną jest również uwolnienie czasu zespołu kadrowo-płacowego od zadań administracyjnych na rzecz procesów związanych z realizacją strategii rozwoju całej organizacji. Dzięki automatyzacji i digitalizacji skrócono oraz obniżono koszt procesów zarządzania czasem pracy, kalkulacji wynagrodzeń i księgowania kosztów osobowych. 

  Case study Balton - grafika przedstawiająca przewidywalne koszty w całym okresie użytkowania systemu

   Moduły, które zostały uwzględnione przy wdrożeniu to SAP SuccessFactors Employee Central (moduł kadrowy z samoobsługą), SAP SuccessFactors Employee Central Payroll (moduł płacowy) oraz produkty SD Worx: SD Worx Time Management Platform (moduł zarządzania czasem pracy), SD Worx Self Service Platform (samoobsługa pracownicza oraz menadżerska), SDWorx e-Teczka, Document Generator, Reporter, ePaski, Korekty ZUS, e-dDeklaracje, Reminder, Replikator. 

    W ramach wydarzenia SAP HR Connect Marcin Bogacki, Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu Płace w SD Worx SAP Solutions i Przemyslaw Karaman, Kierownik Projektu, Dyrektor Personalny w Balton opowiedzieli, jak wdrożenie SAP SuccessFactors oraz autorskich narzędzi SD Worx wpłynęło na zarządzanie HR w Balton sp. z o. o.:

      SAP HR Connect