1. Home>

Wyłączenie odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę SD Worx (www.sdworx.com). Odwiedzając tę stronę internetową, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności. SD Worx może w każdej chwili zmienić jednostronnie warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

Wszystkie strony, informacje, symulacje, dokumenty, łącza i inne odnośniki (w tym strony internetowe osób trzecich i inne informacje) oraz inne materiały udostępniane na lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Informacje”) służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje te nie stanowią ani nie mają na celu zastąpienia porad prawnych ani innych profesjonalnych porad dotyczących konkretnych kwestii lub okoliczności faktycznych. Nie należy podejmować działań ani powstrzymywać się od działania na podstawie tych informacji bez wcześniejszego uzyskania porady prawnej od upoważnionego do tego celu, a w razie potrzeby, certyfikowanego radcy prawnego w odpowiedniej jurysdykcji.

Informacje te mogą nie być wyczerpujące i niekoniecznie odzwierciedlają aktualny stan prawa. SD Worx nie może wykluczyć, że niektóre informacje mogą stać się nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe. SD Worx nie ponosi odpowiedzialności za treści ani nie posiada technicznej kontroli nad bezpieczeństwem witryn internetowych i informacjami stron trzecich. W związku z tym SD Worx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez dostęp do i użytkowanie informacji i/lub dostęp do aplikacji interaktywnych i korzystanie z nich. Korzystanie z naszej strony internetowej i z informacji odbywa się na własne ryzyko.

Dostęp do strony internetowej można uzyskać w dowolnym momencie, z wyjątkiem czynności konserwacyjnych dotyczących technologii lub treści, lub kiedy strona internetowa znajduje się w naprawie. SD Worx nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niedostępności witryny internetowej lub jej części, za jakiekolwiek ograniczenia jej użytkowania itp.

Prawa własności intelektualnej na stronie internetowej, logotypy, informacje, aplikacje interaktywne itp. należą do SD Worx i są również chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, modyfikowania i zmieniania części niniejszej witryny w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej zgody SD Worx. Przeciwko osobom naruszającym ten warunek będzie prowadzone postępowanie cywilne i karne. SD Worx zezwala na kopiowanie, drukowanie i wykorzystywanie wyszukiwanych informacji pod warunkiem, że są one wykorzystywane wyłącznie do celów własnych, oraz z wyłączeniem dalszego powielania, rozpowszechniania, komercjalizacji lub wykorzystywania przez strony trzecie.

SD Worx zapewnia bezpieczny dostęp do usług online, dostępnych dla klientów i zarejestrowanych użytkowników, korzystając z systemów bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. W celu uzyskania dostępu użytkownik musi przedstawić dowód tożsamości za pomocą procedury identyfikacji, z której może korzystać wyłącznie osobiście. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu z należytą starannością i podjęcia wszelkich działań zapobiegających, aby jakakolwiek strona trzecia dowiedziała się o ścisłej procedurze identyfikacji osobistej. Odpowiedzialność za postępowanie zgodne z niniejszą procedurą identyfikacji oraz za wszelkie szkodliwe skutki niewłaściwego korzystania z procedury identyfikacji spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

SD Worx szanuje prywatność użytkowników swojej witryny internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w Internecie.

To wyłączenie odpowiedzialności podlega prawu belgijskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają sądy w Antwerpii (dział Antwerpia).