1. Home>

SD Worx SAP Solutions

SD Worx SAP Solutions Poland wspiera Klientów w budowaniu strategicznej wartości obszaru HR poprzez dostarczanie rozwiązań i usług w oparciu o technologię SAP (SAP HCM, SAP SuccessFactors, SAP Business Technology Platform wraz z SAP Cloud Platform), oraz wybrane narzędzia od innych partnerów – UKG Pro Workforce Management (wcześniej Kronos), Concur, Connexas.

Obserwacja potrzeb Klientów oraz rynkowych trendów i kierunków rozwoju oprogramowania pozwalają nam także tworzyć i z sukcesem oferować autorskie rozwiązania komplementarne do systemu SAP HCM i SAP SuccessFactors.

Porozmawiajmy
Løsning Health

Dlaczego SD Worx SAP Solutions Poland?

Reward_120x120
20+lat doświadczenia

Gründe für SD Worx
250+Klientów

Document_120x120
1 milionObsługiwanych pracowników

Customer
110+Konsultantów i programistów

Award_120x120
60+Certyfikatów SAP

Rozwiązania SAP Solutions

Kompletny system: kadry, płace, czas pracy, elektroniczna obsługa dokumentacji, talent management

Zobacz więcej

Masowe generowanie, podpisywanie, wysyłka oraz archiwizacja dokumentów PIT PIT-11, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR

Zobacz więcej

Automatyczne generowanie w systemie SAP korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS

Zobacz więcej

Całościowa i efektywna obsługa procesów PPK, wysoki poziom automatyzacji

Zobacz więcej

Kompleksowe, elastyczne, łatwe, raportowanie danych kadrowo-płacowych w różnych, skomplikowanych układach

Zobacz więcej

Najwyższa jakość i standaryzacja dokumentacji kadrowej, zgodność z RODO, samodzielność w zarządzaniu szablonami

Zobacz więcej

Pełna digitalizacja akt pracowniczych, bezpieczeństwo, masowe importy, kompletność dokumentacji

Zobacz więcej

Kopiowanie danych HR przechowywanych w systemie SAP (także z ich anonimizacją)

Zobacz więcej

Elektronizacja i automatyzacja procesu przygotowywania i dystrybucji pasków płacowych oraz innych dokumentów

Zobacz więcej

Automatyzacja procesu dystrybucji informacji i dokumentów do pracowników

Zobacz więcej

Większy komfort i efektywność menedżerów i pracowników, cyfryzacja dokumentacji kadrowej, odciążenie HR

Zobacz więcej

Przyspieszenie, ujednolicenie, zwiększenie poziomu transparentności obiegu wniosków i dokumentów pracowniczych

Zobacz więcej

Kompleksowe, nowoczesne, efektywne, zgodne z prawem planowanie, ewidencja i rozliczanie czasu pracy

Zobacz więcej

Sprawna i bezpieczna obsługa procesów planowania i budżetowania kosztów wynagrodzeń

Zobacz więcej

Kompleksowe, wygodne i efektywne zarządzanie obszarem BHP

Zobacz więcej

Od predykcji potrzeb obsady stanowisk do wspierania codziennych decyzji menedżerów

Zobacz więcej

Nasze kompetencje

Niezbędna wiedza, umiejętności i wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe pozwalają nam od lat z sukcesami realizować projekty w dowolnym obszarze merytorycznym HR: kadry, płace, czas pracy, BHP, podróże służbowe, zarządzanie talentami, rekrutacja, onboarding, learning, samoobsługa pracownicza i menedżerska, planowanie kosztów osobowych itd. Realizujemy projekty w modelu on-premise, projekty chmurowe oraz projekty hybrydowe (łączące te dwie możliwości). Zawsze dobieramy architekturę i zakres projektu do potrzeb i indywidualnych uwarunkowań Klienta.

Dysponujemy własnym Zespołem Konsultingowym, Centrum Rozwoju Aplikacji oraz Centrum Wsparcia Aplikacji. Zatrudniamy obecnie ponad 120 osób – konsultantów aplikacyjnych, technologicznych i programistów z wieloletnim doświadczeniem – które umieją przekładać język technologii na aktualne potrzeby biznesu.

  Polegaj na SD Worx SAP Solutions

  Dostarczamy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązań SAP: 

  • Mapa transformacji HR: na podstawie potrzeb w zakresie UX i procesów HR firmy, pomagamy wybrać rozwiązania i technologie, które spełniają cele transformacji, czego efektem jest mapa i architektura HRIS. 
  • Analiza przedwdrożeniowa: Analiza przedwdrożeniowa to przegląd istniejących procesów Klienta i rekomendacja ich docelowego przebiegu, w nowym rozwiązaniu informatycznym, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb danej organizacji. 
  • Wdrożenia: Wdrożenia rozwiązań informatycznych realizujemy według autorskiej metodyki Activate opartej na PMBOK oraz metodykach wdrożeniowych firmy SAP (ASAP dla rozwiązań on-premise i Activate dla rozwiązań chmurowych). Działanie zgodnie z metodyką umożliwia sprawne i planowe prowadzenie projektu niezależnie od jego skali i złożoności.
  • Audyt systemu i procesów biznesowych: Zakres usługi audytu jest ustalany indywidualnie. Zwykle obejmuje on weryfikację z zakresu dokumentacji projektowej, konfiguracji i prac developerskich, metodyki budowania uprawnień oraz audyt przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów utrzymania systemu, bezpieczeństwa podczas aktualizacji, elastyczności i możliwości dalszego rozwoju. W efekcie przeprowadzonego audytu Klient otrzymuje raport, uwzględniający listę zaleceń i rekomendacji wraz ze wskazaniem priorytetu poszczególnych zmian oraz określeniem ryzyka braku ich wprowadzenia.
  • Wsparcie aplikacji: Centrum Wsparcia Aplikacji stanowi jeden punkt kontaktu w zakresie bieżącego serwisu i rozwoju rozwiązań SAP HCM, SAP SuccessFactors, SAP Cloud Platform, autorskich rozwiązań oraz UKG Pro Workforce Management i UKG Workforce Central (wcześniej Kronos). Świadczone przez nas usługi wsparcia aplikacji gwarantują komfort codziennej eksploatacji systemu, wsparcie po wgraniu aktualizacji SAP, analizę i rekomendację działań po release’ach SuccessFactors, replikację danych do środowiska testowego SAP HCM / SAP SuccessFactors EC Payroll (przy wykorzystaniu narzędzia Replicator) oraz możliwość dostosowywania rozwiązań do zmieniających się potrzeb firmy. Klienci Centrum Wsparcia Aplikacji w ramach obsługi otrzymują comiesięczny Biuletyn Serwisowy.
   SAPBadge_300x425

   Partnerstwo z SAP

   Wiedza i kompetencje naszych konsultantów, liczba zrealizowanych projektów, szeroki zakres funkcjonalny i technologiczny dostarczanych rozwiązań, znajduje odzwierciedlenie w postaci naszego długoletniego partnerstwa z SAP:    

   • na poziomie ‘Expert’ w zakresie kompetencji Human Capital Management, gdzie posiadamy wszystkie możliwe specjalizacje, czyli Core HR and Payroll, Talent Management, Learning, Compensation and Commissions;   
   • oraz na poziomie ‘Essential’ w zakresie kompetencji SAP Business Technology Platform i specjalizacji Application Development and Integration.   

   SD Worx SAP Solutions w ramach programu SAP Partner Edge ma uprawnienia do sprzedaży rozwiązań SAP, w tym: 

   • rozwiązań chmurowych SAP 
   • SAP SuccessFactors HXM Suite 
   • rozwiązań opartych o HANA i S/4HANA 
   • rozwiązań SAP w ramach programu RISE with SAP 

    Bądź na bieżąco

    Zarejestruj się na wydarzenia HR lub oglądaj treści na żądanie.

    Dowiedz się więcej

    Zobacz najnowsze informacje prasowe SD Worx.

    Dowiedz się więcej

    Zadowolony klient z usług SAP Solutions w Polsce

    Dowiedz się więcej

    Efekty naszej pracy są regularnie nagradzane

    Dowiedz się więcej

    Nasze biura

    SD Worx HCM Poland S.A. (poprzednio Gavdi Polska S.A.)

    📍 ul. Prosta 70                                         📍 ul. Konduktorska 33
    00-838 Warszawa                                     40-155 Katowice  

    📍 ul. Duńska 11                                        📍 ul. 27 Grudnia 17/19
    54-427 Wrocław                                         61-737 Poznań

    Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych biurach, usługach czy ekspertach pracujących w tych regionach, zachęcamy do kontaktu.

     Frau arbeitet mit dem SD Worx Zeitmanagement Tool

      Już dziś omów swoje potrzeby w zakresie cyfrowego HR z naszym niezawodnym zespołem

      Skontaktuj się z nami