1. Home>
 2. SD Worx SAP Solutions>

Efektywna realizacja wymagań prawnych

Prawdopodobnie Twój Zarząd oczekuje, aby firma jako pracodawca realizowała swoje obowiązki zgodnie z przepisami i jak najefektywniej pod względem kosztów. Dlatego potrzebne są rozwiązania w jak największym stopniu usprawniające masowe generowanie, zbieranie i wysyłanie do urzędów deklaracji podatkowych czy PPK, automatyczną kalkulację i raportowanie korekt składek ZUS oraz efektywną obsługę zagadnień BHP

Dowiedz się więcej
Solution CEP hero 1
SAP-Successfactors HXM Suite

Rozwiązania SAP

Technologia SAP i rozwiązania SAP HCM, SAP SuccessFactors, SAP Business Technology Platform/SAP Cloud Platform to podstawa naszej oferty wdrożeniowej. Obecnie oferowane są przez SAP pod wspólną nazwą SAP SuccessFactors HXM Suite, gdzie HXM to ‘Human Experience Management’. Oznacza to postawienie doświadczenia osoby – użytkownika systemu – jako najważniejszego podmiotu rozwiązania informatycznego. Konsekwencją tego założenia jest nacisk na przyjazny, intuicyjny interfejs, ujednolicanie podejścia do jego budowy (np. poprzez wykorzystanie technologii SAP Business Technology Platform i aplikacji SAP UI5 / FIORI) oraz dostarczanie funkcjonalności wspierających produktywność i elastyczne działanie. Zapraszamy na stronę SAP po więcej informacji o SAP Success Factors HXM Suite.

  LegalCompliance_1

  SD Worx eDeklaracje

  Usprawnienie procesu przygotowywania, podpisywania i masowej wysyłki elektronicznej dokumentów PIT. SD Worx eDeklaracje to kompatybilne z SAP i proste w obsłudze rozwiązanie do masowego generowania, podpisywania, wysyłki oraz archiwizowania dokumentów PIT-11, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR. 

  • Bezkonfliktowa współpraca z systemem SAP 
  • Możliwość wprowadzania korekt do deklaracji PIT​ 
  • Archiwum wysłanych deklaracji PIT zawierające m.in. statusy wysyłki i obrazy wysłanych dokumentów​ 
  • Udostępnienie deklaracji PIT pracownikom w ramach samoobsługi​
   Efektywna realizacja wymagań prawnych

   SD Worx Korekty ZUS

   SD Worx Korekty ZUS to rozwiązanie wspierające automatyczne generowanie w systemie SAP korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS. 

   • Skrócenie czasu przygotowania dokumentów rozliczeniowych ZUS 
   • Dotrzymanie terminów narzuconych przez ZUS​ 
   • Lepsze i bardziej spójne raportowanie z SAP do ZUS (uzgodnienia dokumentów rozliczeniowych ze zbiorczym zestawieniem listy płac)
    Efektywna realizacja wymagań prawnych

    SD Worx PPK

    SD Worx PPK to kompatybilne z SAP, kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów PPK. 

    • Całościowa i efektywna obsługa procesów PPK – ergonomiczne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń, wysoki poziom automatyzacji bieżącego zarządzania procesami​ 
    • Optymalizacja i minimalizacja kosztu wymiany informacji z pracownikami 
    • Komunikacja z Instytucjami Finansowymi z poziomu systemu SAP​ 
    • Minimalizacja kosztów i ryzyk związanych ze spełnianiem wymogów prawnych
     LegalCompliance_4

     SD Worx BHP

     Kompleksowe, wygodne i efektywne zarządzanie obszarem BHP, ograniczenie ilości papierowych dokumentów, przyspieszenie realizacji procesów, wgląd w aktualne informacje umożliwiający lepsze planowanie i organizację działań. Poprzez optymalny dobór obsługiwanych procesów umożliwia efektywne ewidencjonowanie potrzebnych danych i zdarzeń związanych z BHP oraz ich wygodne raportowanie. ​SD Worx BHP obsługuje: katalogi odzieży roboczej i środków ochrony, normy odzieżowe w powiązaniu ze stanowiskami, przypisywanie ich do pracowników, obsługę procesu wydawania odzieży roboczej i środków ochrony, obsługę wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy, wydruki formularzy i zestaw raportów. 

     • Zwiększenie efektywności osób odpowiedzialnych za obszar BHP dzięki narzędziu, które umożliwia zarządzanie normami w powiązaniu ze stanowiskami, ewidencję właściwych danych i zdarzeń oraz generowanie formularzy (Karta Oceny Ryzyka Zawodowego, karta szkolenia wstępnego, karta wypadku, protokół powypadkowy, karta wydania odzieży roboczej, karta zniszczenia odzieży) w tym samym systemie, w którym odbywa się obsługa kadrowo-płacowa. 
     • Większe bezpieczeństwo prawne poprzez automatyczną dostępność danych do raportowania zewnętrznego (do ZUS IWA, rejestry wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy, rejestr poleceń powypadkowych). 
     • Przyspieszenie, standaryzacja procesu wydawania odzieży roboczej / środków ochrony osobistej oraz wydruku karty oceny ryzyka zawodowego dzięki predefiniowanym aplikacjom samoobsługowym (dostępne w przypadku użytkowania rozwiązania SD Worx Self Service Platform). 
     • Wgląd w aktualne informacje umożliwiające sprawne planowanie i organizację obszaru BHP (raporty odzieży przydzielonej/niepobranej/wydanej/zniszczonej, zapotrzebowanie na zakupy). 
     • Elektroniczna archiwizacja dokumentów poprzez integrację z SD Worx eTeczka.

      Już dziś omów swoje potrzeby w zakresie cyfrowego HR z naszym niezawodnym zespołem

      Skontaktuj się z nami

       Frau arbeitet mit dem SD Worx Zeitmanagement Tool