1. Home>
  2. Rozwiązania>

Zarządzanie czasem pracy

Efektywne planowanie grafików w zgodzie z Kodeksem Pracy i wewnętrznymi regulacjami, jak najwyższa automatyzacja, wygoda użytkowania, bieżące monitorowanie zespołu przez menedżerów i możliwość sprawnego reagowania (np. w sytuacji niespodziewanych nieobecności), wgląd w grafiki i wpływ pracowników na planowanie ich czasu pracy, wnioskowanie o wybrane nieobecności, procesowanie godzin nadliczbowych – to tylko wybrane potrzeby z obszaru zarządzania czasem pracy, który poza planowaniem obejmuje także ewidencję, rozliczanie i raportowanie.

staffing-subdomain-hero-image

Już dziś omów swoje potrzeby w zakresie cyfrowego HR z naszym niezawodnym zespołem

Skontaktuj się z nami