1. Home>
 2. Blog>
 3. Przewodnik po płacach 2024 | Payroll Navigator>

Zgodność z przepisami płacowymi

Sesja pytań i odpowiedzi z Abdelkaderem Berramdanem, Dyrektorem Działu Usług Prawnych we Francji

Jeśli jesteś specjalistą ds. kadr, który nie ma zielonego pojęcia o zgodności listy płac z aktualnymi przepisami, to trafiłeś w dobre ręce. Zrozumienie tajników prawa pracy najlepiej powierzyć wysoko wykwalifikowanym specjalistom. Potrzebują oni jednak Twojego wsparcia. Dzięki stworzeniu systemu zarządzania zgodnością z przepisami prawa, możesz mieć pewność, że gdy nadejdzie czas na wdrożenie zmian płacowych w oparciu o nowe regulacje, proces ten będzie przebiegał bez zakłóceń. Zapytaliśmy Abdelkadera Berramdane’a, Dyrektora Działu Usług Prawnych we Francji, jak krok po kroku osiągnąć zgodność działań w zakresie zarządzania listą płac z dotyczącymi ich przepisami.

Zgodność z przepisami płacowymi
Od czego zacząć zapewnianie zgodności listy płac z przepisami prawa pracy?

Od czego zacząć zapewnianie zgodności listy płac z przepisami prawa pracy?

Dla każdego, kto ma podstawowe pojęcie o działaniu listy płac, jasne jest, że nie zajdzie się daleko bez postawienia na pierwszym miejscu zgodności prowadzonych działań z przepisami prawa pracy. Jej brak zwykle oznacza poważne konsekwencje prawne i finansowe, w tym wysokie grzywny, ryzyko audytów i procesów sądowych, a co najgorsze: trwałe naruszenie reputacji firmy. Aby tego uniknąć, konieczne jest wdrożenie planu zgodności z przepisami płacowymi, który zapewni, że zawsze będziesz zabezpieczony przed ryzykiem.

  Dowiedz się więcej
  Jak zapewnić zgodność listy płac z przepisami w miarę rozwoju firmy?

  Jak zapewnić zgodność listy płac z przepisami w miarę rozwoju firmy?

  W miarę jak firmy zwiększają liczbę pracowników i wchodzą na nowe rynki międzynarodowe, wyzwanie związane z utrzymaniem zgodności płac rośnie. Jak pokazują nasze nowe badania, wiele firm najwięcej inwestuje w zarządzanie płacami. Tuż obok plasują się inwestycje w poprawę bezpieczeństwa danych płacowych, co jest krytycznym aspektem, biorąc pod uwagę wrażliwy charakter tych informacji. Inwestycje te mają fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia firmy przed karami finansowymi i ochrony danych pracowników przed naruszeniami. 

   Dowiedz się więcej

   Wypełnij formularz poniżej, aby otrzymać nasz poradnik mailowo