1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

Pracownicy wybierają firmy z elastycznym czasem pracy

Data analysis concept illustration

Firmy mogą wykorzystać analizę danych do inteligentnego, skutecznego i efektywnego zarządzania swoimi pracownikami, uwzględniając przy tym planowanie, możliwości i umiejętności oraz cele zawodowe. Jednak na ile w rzeczywistości firmy korzystają z tych możliwości? Według raportu SD Worx, aż 47% pracowników wybiera swojego pracodawcę na podstawie czasu i godzin oraz elastycznego harmonogramu pracy. Oznacza to, że nadszedł najwyższy czas, aby podsumować, w jaki sposób firmy podchodzą do kwestii planowania zatrudnienia oraz jak mogą to poprawić.

Badania przeprowadzone przez SD Worx, wiodącego europejskiego dostawcę usług HR, pokazują, że europejskie firmy korzystają przede wszystkim z danych dotyczących nieobecności i obecności w czasie pracy. Poprzez połączenie ze sobą systemów HR, firmy mogą mądrzej wykorzystywać dostępne dane i usprawniać swoje działanie. W ten sposób są w stanie lepiej reagować na fakt, że dzisiejsi pracownicy cenią sobie elastyczny harmonogram pracy, który pasuje do ich życia osobistego. Dla polskich firm przydatnymi statystykami włączanymi do sprawozdań kadrowych są dane dotyczące nieobecności (29%) oraz czasu pracy (38%). Daje to lepszy wgląd w dostępne zasoby i czas potrzebny do wykonania pracy, co z kolei prowadzi do większej efektywności i wydajności.

  Wykorzystanie danych w celu inteligentniejszego zarządzania talentami

  Dzięki odpowiednim danym, firmy mogą pomóc swoim pracownikom pracować „inteligentniej”. Warto zauważyć, że 44,5% Polaków świadomie śledzi swój czas pracy, z czego 34% z nich korzysta w tym celu z systemu rejestracji czasu pracy. Wyższy odsetek możemy zauważyć w Norwegii (56%), Hiszpanii (54%), Niemczech (53%), Szwecji (53%), Finlandii (51%) i we Włoszech (46%), gdzie powszechne jest korzystanie z istniejącego systemu do monitorowania czasu pracy. Liczba ta jest znacznie niższa w Holandii (33%) i Francji (32%). 

  Rejestracja czasu pracy w skali Europy ma miejsce przede wszystkim na poziomie wykonawczym (49%) oraz na niższym szczeblu kierowniczym (44%), natomiast rzadziej występuje na średnim (37%) i wyższym szczeblu kierowniczym (30%). Jeśli chodzi o sektory, to wyraźnie widać, że rejestracja czasu pracy ma miejsce przede wszystkim w sektorze publicznym (56%) oraz w przemyśle (53%). Im większa liczba pracowników w organizacji, tym większa szansa na przeprowadzenie rejestracji czasu pracy. W organizacjach zatrudniających 1-9 pracowników odsetek ten wynosi 33%, w organizacjach zatrudniających 10-49 pracowników – 39%, w organizacjach zatrudniających 50-249 pracowników – 47%, a w organizacjach zatrudniających 250+ pracowników – 49%.

  Jednak nie tylko dane ilościowe są ważne dla efektywnego planowania zatrudnienia i pracy. Dane jakościowe, takie jak przegląd umiejętności, talentów i wiedzy specjalistycznej, również wspierają rozwój talentów. Z perspektywy pracodawcy, jedna na cztery firmy w Polsce (25%) już teraz przechowuje dane dotyczące talentów i umiejętności na potrzeby raportów kadrowych. W Europie przodują w tym firmy w Irlandii (38%), Finlandii (38%) i Francji (35%), natomiast firmy holenderskie (23%), szwedzkie (22%) i norweskie (20%) rzadziej przechowują takie dane.

   Pracownicy są w centrum uwagi

   Co więcej, uderzające jest również to, że jedna na trzy europejskie firmy inwestuje w aplikacje, które pozwalają pracownikom i menedżerom na wprowadzanie własnych danych i zarządzanie nimi. Dzięki temu pracownicy mogą przyczynić się do planowania zatrudnienia w oparciu o dane. Narzędzia do samodzielnej obsługi przez pracowników (ESS – Employee self-service) oznaczają, że wprowadzanie danych nie jest tylko zadaniem działu kadr, ale raczej wspólną odpowiedzialnością całej organizacji.

   Obecnie z tych aplikacji korzystają głównie regiony skandynawskie (30%) i Irlandia (29%), natomiast znacznie mniej we Francji (14%), Włoszech (14%) i Austrii (15%). Najpopularniejsze obszary zastosowania aplikacji to składanie wniosków o nieobecność (33%), rejestracja godzin pracy (32%), składanie informacji o wydatkach (28%), wynagrodzenie za doradztwo i wynagrodzenie całkowite (24%). 

   Transparentność pozwala każdemu pracownikowi być odpowiedzialnym za monitorowanie własnego czasu pracy. Jednocześnie dział HR może skupić się na swoich podstawowych zadaniach, ponieważ nie musi już ręcznie przetwarzać godzin pracy mówią Christophe Genilloud i Martine Pugin, Menedżer IT Menedżer HR w Liebherr.

   Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer w SD Worx podsumowuje: Widzimy, że coraz więcej firm podejmuje świadomą decyzję o bardziej spójnym i mądrzejszym wykorzystaniu danych. Przyjmując holistyczne podejście, które skupia się zarówno na danych ilościowych (dotyczących zdolności produkcyjnych), jak i jakościowych (dotyczących umiejętności i talentów pracowników), firmy mogą bardziej koncentrować się na uzyskaniu idealnego dopasowania talentów, zadań i dostępnego czasu. Pracownicy mogą również wykorzystać te informacje, aby dokonać świadomego wyboru i zoptymalizować zarządzanie swoim czasem. Inteligentna technologia prowadzi do większej efektywności, skuteczności i wydajności. Firmy powinny rozważyć zastosowanie narzędzi, które pracownicy mogą wykorzystać do zarządzania własnymi danymi i planowaniem. Co więcej, wiele aplikacji ESS przetwarza dane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że zapewniają one dokładny przegląd sytuacji w dowolnym momencie. Samodzielność pracowników zapewnia również szybsze wprowadzanie danych do systemu. A to jest kluczowe w przypadku planowania zatrudnienia i pracy.