1. Home>
  2. O nas>
  3. Informacje Prasowe>

Aż 3 na 10 pracowników postrzega rejestrację czasu pracy jako źródło swojego stresu

Jednak nieco ponad połowa Europejczyków twierdzi, że właśnie dzięki niej jest lepiej zorganizowana
PRTimesheet_1200x800

Zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe badanie przeprowadzone przez SD Worx, europejskiego dostawcę usług HR, pokazuje, że niemal 60 proc. europejskich pracowników rejestruje swoje godziny pracy w specjalnym systemie. Chociaż 30 proc. z nich postrzega taki obowiązek jako źródło stresu, a 4 na 10 osób - jako oznakę braku zaufania ze strony pracodawcy, to jednak znacznie więcej, bo aż połowa, zatrudnionych w europejskich firmach osób dostrzega korzyści, jakie daje monitorowanie czasu pracy. Niemal 53 proc. ankietowanych zdecydowanie uważa, że jest to kluczowe narzędzie zapewniające lepszą organizację i planowanie zadań, a także sposób na uniknięcie nadgodzin. 

Niedawna ankieta przeprowadzona przez SD Worx wśród ponad 5000 firm i 18 000 pracowników 18 krajach europejskich wykazała, że 57 proc. europejskich pracowników korzysta z programów do rejestrowania działań, od zadań kierowniczych po wewnętrzne spotkania, konsultacje i burze mózgów w miejscu pracy.  Pracownicy korzystają z tych narzędzi głównie w takich krajach jak Słowenia (83%), Austria (74%) i Hiszpania (69%). W Polsce używa ich nieco ponad połowa – 53 proc. – pracowników.

4 na 10 osób uważa, że rejestracja czasu pracy pomaga im osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Korzyści dla pracowników wykorzystujących możliwości tych systemów są oczywiste. Aż 40 proc. użytkowników stwierdziło, że narzędzia do rejestracji czasu pracy pomagają im zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Najwięcej takich wskazań było w Rumunii (61 proc.), Polsce (56 proc.) i Wielkiej Brytanii (48 proc.). Pracownicy w Austrii (37 proc.), Finlandii (32 proc.) i Danii (32 proc.) uważają jednak, że jest wręcz przeciwnie. Czy są inne korzyści z rejestracji czasu pracy? Niemal 42 proc. ankietowanych stwierdziło, że rejestracja czasu daje im również wgląd w ich efektywność i produktywność w pracy, podczas gdy 53 proc. uważa, że jest to ważne narzędzie do skuteczniejszego organizowania i planowania zadań. 

Chociaż nieco ponad połowa pracowników korzystających z narzędzi do rejestracji czasu pracy dostrzega korzyści oferowane przez takie narzędzia, to same odczucia dotyczące rejestrowania godzin pozostają mieszane. Jedna trzecia europejskich pracowników postrzega to jako źródło stresu, podczas gdy aż 40 proc. badanych, którzy rejestrują swój czas pracy, postrzega to jako formę braku zaufania i potrzebę kontroli ze strony pracodawcy. Pogląd ten reprezentuje ponad 50 proc. polskich zatrudnionych.

— Pracownicy często nadal uważają, że rejestracja czasu pracy polega głównie na kontroli, ale w rzeczywistości korzystanie z narzędzi do tego przeznaczonych zwiększa poziom świadomego gospodarowania czasem. Pomagają one też pracownikom być bardziej wydajnymi, panować nad listą zadań do zrobienia i ustalać priorytety. Zestawienie informacji na temat sposobu wykorzystania czasu w pracy może więc pomóc w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – mówi Paulina Zesempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Czterech na dziesięciu pracowników nadal regularnie pracuje w nadgodzinach

Badanie pokazuje również, że aż czterech na dziesięciu pracowników regularnie pracuje w nadgodzinach. Najczęstsze powody tej sytuacji to duża presja związana z wykonywaną pracą (36 proc.), konieczność radzenia sobie z nieoczekiwanymi problemami pojawiającymi się w związku z realizacją zadań (33 proc.) lub braki kadrowe (32 proc.). Konieczność dotrzymania napiętych terminów (23 proc.) jest również wymieniana wśród powodów pracy w nadgodzinach. 

W Polsce ten odsetek jest jeszcze większy – po godzinach regularnie pracuje nawet 43 proc. osób. Jednak powód, dla którego to robimy jest inny – 47 proc. osób wskazuje, że w ten sposób liczy na dodatkowy dochód. W tej kwestii jesteśmy w europejskiej czołówce – średnia takich wskazań to niecałe 30 proc.

Łącznie aż 43 proc. respondentów stwierdziło, że rejestruje swój czas pracy, aby uniknąć pracy w nadgodzinach, a jednocześnie pomaga to zapewnić lepszą organizację i planowanie obciążenia pracą.

Informacje o badaniu

SD Worx, wiodący europejski dostawca usług HR, pomaga organizacjom w zakresie kadr i płac. SD Worx regularnie przeprowadza ankiety, aby dowiedzieć się, co naprawdę ma znaczenie dla pracodawców i pracowników. Analiza najnowszej ankiety "Navigator Series" zapewnia organizacjom kompas do poruszania się po wyzwaniach związanych z kadrami i płacami. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 000 pracowników. Wyniki są ważone i gwarantują wiarygodną reprezentację rynku pracy w każdym kraju.

Więcej informacji:  

Pieter Goetgebuer 
PR and Corporate Communication Manager, SD Worx  
T +32 (0)3 201 76 68 / M +32 (0)497 45 36 73 
pieter.goetgebuer@sdworx.com