1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

Balton usprawnia procesy kadrowo-płacowe we współpracy z SD Worx SAP Solutions

Balton, największy polski producent wyrobów medycznych obecny w 80 krajach na 6 kontynentach, posiada złożone linie produkcyjne w kilku lokalizacjach w Polsce, gdzie zatrudnia ponad 600 pracowników. W ramach realizacji przyjętej strategii – uwzględniającej rozwój organizacji także od strony HR – Balton we współpracy z SD Worx SAP Solutions (d. Gavdi Polska) wdrożył SD Worx HR Cloud. Jest to chmurowe rozwiązanie oparte na SAP SuccessFactors oraz autorskich narzędziach SD Worx SAP Solutions (SD Worx), które usprawniają procesy kadrowo-płacowe.  

  System realizujący strategię HR 

  – Dbamy, aby dostarczany przez nas sprzęt był dostosowany do potrzeb i preferencji lekarzy. Dlatego sukcesywnie inwestujemy w rozwój własnych produktów oraz badania najnowocześniejszych rozwiązań we współpracy z czołowymi autorytetami medycznymi poszczególnych dziedzin w Polsce i na świecie – mówi Przemysław Karaman, Kierownik Projektu, Dyrektor Personalny z Balton. – To samo dotyczy naszych pracowników, którzy są największą siłą firmy. Stąd potrzeba zaprojektowania procesów kadrowo-płacowych, których priorytetem jest m.in. budowanie pozytywnego employee experience. Zdecydowaliśmy się więc na wymianę dotychczasowych rozwiązań na system, który będzie wychodził naprzeciw założeniom strategicznego rozwoju Balton, w tym obejmie integrację danych, digitalizację i automatyzację manualnych oraz czasochłonnych zadań. Celem była także redukcja ilości pracy manualnej i obiegu papierowych dokumentów, a także zwiększenie samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej oraz podniesienie efektywności zarządzania czasem pracy – wskazuje Przemysław Karaman z Balton.   

  Zaproponowane rozwiązanie SD Worx HR Cloud obejmuje takie elementy SAP SuccessFactors jak Employee Central – usprawniający zarządzanie kadrami – oraz Employee Central Payroll – ułatwiający obsługę płac oraz szereg autorskich narzędzi SD Worx. Dzięki SD Worx Self Service Platform opartym na technologii Fiori wszyscy pracownicy i menadżerowie zyskali dostęp do funkcjonalności samoobsługowych w zakresie wniosków i oświadczeń. Realizacja procesów kadrowo-płacowych została usprawniona dzięki implementacji takich narzędzi jak: SD Worx  eTeczka, SD Worx ePaski, SD Worx Reminder, SD Worx eDeklaracje, SD Worx PPK, SD Worx  Document Generator, SD Worx Reporter, SD Worx Replicator. Z kolei SD Worx Time Management Platform umożliwia sprawne planowanie, ewidencję i rozliczanie danych czasu pracy. 

  Prace wdrożeniowe objęły ponad 600 pracowników firmy. Start produkcyjny odbył się w grudniu 2023.  

  Nowoczesne środowisko dla pracowników i menedżerów  

  Konsolidacja obsługi wielu elementów z obszaru kadrowo-płacowego w jednym systemie umożliwia Balton sprawne monitorowanie procesów i zdarzeń, zarówno pod kątem bieżących zmian prawnych, jak i rozliczania wynagrodzeń. Ponadto takie rozwiązanie zapewnia szybkie i spójne analizowanie danych pracowniczych oraz osiągnięcie integralności informacji, czy też eliminację redundancji – mówi Marcin Bogacki, Kierownik Projektu z SD Worx.   

  W efekcie wdrożenia menedżerowie Balton mają sprawny dostęp do kluczowych informacji i danych organizacyjnych, co wspomaga podejmowanie efektywniejszych decyzji biznesowych. System wspiera także wykorzystanie danych w procesach zarządczych mających na celu optymalizację obszaru HR, czy też payroll. Wartością dodaną jest również uwolnienie czasu zespołu kadrowo-płacowego od zadań administracyjnych na rzecz procesów związanych z realizacją strategii rozwoju całej organizacji. Dzięki automatyzacji i digitalizacji skrócono oraz obniżono koszt naliczania czasu pracy, kalkulacji wynagrodzeń i księgowania kosztów osobowych. 

  – W ramach prac projektowych SD Worx przeprowadziło dodatkowe szkolenia dla kadry zarządzającej w zakresie zaangażowania pracowników i menedżerów firmy pod kątem zmiany sposobu pracy, w szczególności w ramach czasu pracy – np. wniosków o nieobecność, planowania harmonogramu, zamykania miesiąca – dodaje Marcin Bogacki z SD Worx.   

  To pierwsze tego typu wdrożenie w Balton. Firma jest polskim producentem obecnym na światowym rynku medycznym od 1980 roku, który łączy doświadczenie kliniczne z precyzją wykonania wyrobów medycznych jednorazowego użytku, wspierając pracowników służby zdrowia w ich codziennej pracy.