1. Home>
  2. O nas>
  3. Informacje Prasowe>

Co trzecia europejska firma zainwestowała już w sztuczną inteligencję

Jeden na pięciu pracowników obawia się jej wpływu na pracę
AI_PR_1200x800_JPG.jpg

Jedna na pięć zatrudnionych w Europie pracowników boi się, że sztuczna inteligencja może zastąpić ją w większości zawodowych zadań. SD Worx, wiodący europejski dostawcę rozwiązań HR, przeprowadził badanie na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w miejscu pracy wśród ponad 5 000 firm i 18 000 pracowników w 18 europejskich krajach. Wynika z niego, że chociaż wdrożeń AI jest coraz więcej, to europejscy dyrektorzy ds. HR nie uważają jej za duże wyzwanie w 2024 roku. 

Począwszy od życia prywatnego, a skończywszy na miejscu pracy: sztuczną inteligencję można znaleźć wszędzie, a europejskie firmy są tego aż nadto świadome. Co trzecia europejska firma zainwestowała już w sztuczną inteligencję w miejscu pracy. Dotyczy to w szczególności Polski (42 proc.), Rumunii (40 proc.) i Włoch (36 proc.). Firmy w Finlandii (25 proc.) wydają się przypisywać sztucznej inteligencji mniejsze znaczenie. 

Warto zauważyć, że europejskie firmy nie uważają, że integracja sztucznej inteligencji z działaniami HR jest poważnym wyzwaniem. Tylko 8 proc. ankietowanych dyrektorów ds. HR umieściło ją wśród pięciu najważniejszych wyzwań HR w tym roku. Znacznie ważniejsze są dla nich dobre samopoczucie (37 proc.), rekrutacja (34 proc.), utrzymanie pracowników (33 proc.) i elastyczne formy pracy (27 proc.).  

Spośród wszystkich badanych firm to te działające we Francji (12 proc.), Niemczech, Rumunii i Szwecji (11 proc. w każdym przypadku) dostrzegają największe problemy związane z integracją AI z działaniami HR. Warto również zauważyć, że duże firmy uważają proces integracji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji z dotychczasowymi systemami będzie dla nich dużym wyzwaniem. 

Taka postawa wśród największych firm nieco zaskakuje. Niewykluczone, że to właśnie ich wielkość i złożoność struktury organizacyjnej powoduje, że wdrożenie rozwiązań cyfrowych i opartych na sztucznej inteligencji stanowią dla dużych firm wyzwanie. To właśnie moment wdrożeń nowych rozwiązań i digitalizacji dla wieku firm jest czasem, kiedy decydują się na skorzystanie z pomocy fachowców z firm zewnętrznych i outsourcing przynajmniej części działań – mówi Lalit Gupta, Managing Director – Eastern Europe w SD Worx Poland.

Jedna na pięć osób obawia się, że sztuczna inteligencja przejmie jej pracę

Choć większość firm nie uważa sztucznej inteligencji za poważne wyzwanie, pracownicy postrzegają ją inaczej. Jeden na pięciu ankietowanych pracowników obawia się, że generatywna sztuczna inteligencja i inne rodzaje AI przejmą znaczną liczbę jego zadań. Odsetek ten wzrósł do 35 proc. wśród pracowników, którzy już pracują z generatywną SI i innymi jej rodzajami. Jednak badanie przeprowadzone przez SD Worx pokazuje również, że obecnie jeden na sześciu pracowników regularnie wykorzystuje sztuczną inteligencję w swojej pracy. 

Spośród ankietowanych dyrektorów ds. HR tylko 29 proc. z nich spodziewa się, że SI sprawi, że niektóre rodzaje miejsc pracy staną się zbędne. Ponad siedmiu na dziesięciu (73 proc.) pracowników korzystających ze sztucznej inteligencji uważa tę technologię za cenną w swojej pracy oraz twierdzi, że dzięki niej czuje się znacznie bardziej produktywnie.

Dwie na dziesięć europejskich firm wykorzystuje sztuczną inteligencję w swoich procesach płacowych

Jakie funkcje, możliwości i cechy są niezbędne w oprogramowaniu płacowym? Spośród 15 możliwych odpowiedzi, które mogli wybrać dyrektorzy ds. HR, sztuczna inteligencja znalazła się na samym końcu. Niemniej - jedynie 22 proc. z nich wskazuje, że technologia AI jest wykorzystywana w ich procesie płacowym. Ale to właśnie firmy z Polski (33 proc.) po raz kolejny znalazły się w czołówce gotowości na wykorzystywanie AI w pracy działu kadr i płac.

W ramach procesu płacowego sztuczna inteligencja jest najczęściej wykorzystywana do monitorowania przepisów i, w razie potrzeby, do wprowadzania korekt, na przykład w przypadku zmian legislacyjnych (39proc.), a następnie do stałej walidacji danych (34 proc.), klasyfikacji pracowników i innych danych (34 proc.) oraz wykrywania i korygowania odchyleń (33 proc.).

– Sztuczna inteligencja może stworzyć znaczącą wartość, taką jak zwiększona wydajność, szybsza obsługa klienta lub interesujące informacje, które mogą być wykorzystane przez menedżerów ds. HRmówi Tom Saeys, COO w SD Worx. – Osiągnięcie właściwej równowagi między technologią, taką jak sztuczna inteligencja, a wsparciem człowieka jest niezbędne. Zachęcamy naszych klientów i współpracowników do przyglądania się innowacjom i ich wdrażania.. Jesteśmy przekonani, że nie odbędzie się to kosztem miejsc pracy, a wręcz przeciwnie - stworzone zostaną dodatkowe stanowiska. Niemniej zjawisko to wymaga zarówno od firm, jak i pracowników, innego podejścia – ciągłego przekwalifikowania zawodowego i procesu uczenia się przez całe życie, tak by w pełni mogli oni wykorzystać swój potencjał.

Informacje o badaniu

SD Worx, wiodący europejski dostawca usług HR, pomaga organizacjom w zakresie kadr i płac. Chcąc dowiedzieć się, co naprawdę liczy się dla pracodawców i pracowników, SD Worx regularnie przeprowadza badania. Analiza „Navigator Series”, naszego najnowszego badania, zapewnia organizacjom drogowskaz ułatwiający poruszanie się po wyzwaniach związanych 
z kadrami i płacami. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Irlandii, Chorwacji, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 000 pracowników. Wyniki są ważone i gwarantują wiarygodną reprezentację rynku pracy w każdym kraju.

Więcej informacji 

Pieter Goetgebuer 
Manager ds. PR I Corporate Communication, SD Worx 
tel. +32 (0)3 201 76 68 / tel. kom. +32 (0)497 45 36 73 

pieter.goetgebuer@sdworx.com