1. Home>
  2. O nas>
  3. Informacje Prasowe>

Convista zwiększa wydajność HR dzięki SAP SuccessFactors i rozwiązaniom SD Worx

Hand holding wooden cube

Obecna na rynku od 25 lat Convista, jedna z wiodących firm konsultingowych w zakresie transformacji, wdrożeń SAP i IT, zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors Performance & Goals we współpracy z SD Worx SAP Solutions Polska. Wdrożenie objęło wszystkich pracowników firmy w Polsce i regionie niemieckojęzycznym.

— Przed wdrożeniem rozwiązania SAP Success Factors zmagaliśmy się w naszych spółkach z trudnościami wynikającymi z faktu, że każda z nich miała inny system oceny wyników pracowników i wyznaczania celów. 
Procesy oceny pracowników i ich wyników również stanowiły wyzwanie, ponieważ były zbyt jednowymiarowe 
i zbiurokratyzowane jak na nasze standardy, a raporty i gromadzenie danych były wykonywane ręcznie, a zatem - zbyt czasochłonne. Dlatego szukaliśmy rozwiązania, które ujednoliciłoby i zoptymalizowało procesy HR w naszych firmach - mówi Stefanie Weber, People & Culture HR Systems w Convista.

Celem projektu i zadaniem postawionym przed SD Worx SAP Solutions Polska było zdefiniowanie 
oraz wdrożenie globalnych procesów i standardów HR PMGM, a także zwiększenie przejrzystości i satysfakcji użytkowników procesów PMGM. Oprócz tego zespół wdrożeniowy opracował w Convista również rozwiązanie dla powiązanych procesów, takich jak zarządzanie talentami i planowanie sukcesji.

— Naszym zadaniem było przeprowadzenie wdrożenia szybko i sprawnie. Ponieważ Convista działa bardzo dynamicznie, nasza praca nie mogła zakłócać codziennego rytmu zespołów zatrudnionych w spółkach. Dlatego ograniczyliśmy m.in. liczbę prototypów i czas potrzebny na wdrożenie. Dyscyplina projektowa, elastyczność i zaangażowanie zespołów wdrożeniowych - naszego i klienta - przyczyniły się do pomyślnego i terminowego zakończenia projektu – mówi Magdalena Dobiszewska, Project Manager w SD Worx SAP Solutions Poland. 

Już od pierwszych dni po wdrożeniu systemu SAP Success Factors użytkownicy uzyskali dostęp do spójnego modułu zawierającego wszystkie informacje o ocenach pracowniczych, w tym formularze informacji zwrotnej generowane po zakończonych projektach oraz informacje o bieżącej realizacji zadań. Inne korzyści z wdrożenia to ustandaryzowane raportowanie i scentralizowane udostępnianie

Convista, zatrudniająca 1000 pracowników, została w ostatnich latach dwukrotnie nagrodzona m.in. tytułem Partnera Roku SAP w sektorze usług finansowych. W Convista zaufanie i przejrzystość są podstawowymi wartościami, które wspierają dynamicznego ducha zespołu, przynosząc klientom korzyści każdego dnia. W firmie panuje kultura wzajemnego szacunku, dzięki której każdy członek zespołu może wykorzystać swoje doświadczenie, wiedzę branżową i pasję do dostarczania kompleksowych usług konsultingowych.

Opierając się na udanym wdrożeniu SuccessFactors Employee Central i Time Off, Convista rozszerzyła swoje systemy HR o SuccessFactors PMGM. 

— Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z SD Worx przy tym projekcie. W naszym dynamicznym środowisku, z silnym naciskiem na usługi dla ludzi i doświadczenie pracowników, konieczne jest zachowanie elastyczności i dostosowanie się do krótkoterminowych zmian wymagań. Zespół SD Worx był w pełni zaangażowany, a my bardzo cenimy ich elastyczność, fachowe konsultacje i ogólne zarządzanie projektem - mówi Stefanie Weber.

Zaledwie kilka dni po uruchomieniu systemu PMGM trenerzy i pracownicy zaczęli używać go do dokumentowania dialogów dotyczących oceny pracowników, płynnie integrując go z codziennymi operacjami biznesowymi.

O SD Worx SAP Solutions Poland

SD Worx HCM Poland S.A. (wcześniej Gavdi Polska S.A.) działająca pod marką SD Worx SAP Solutions wspiera Klientów w budowaniu strategicznej wartości obszaru HR poprzez dostarczanie rozwiązań i usług w oparciu o technologię SAP (SAP HCM, SAP SuccessFactors, SAP Business Technology Platform wraz z SAP Cloud Platform), oraz wybrane narzędzia od innych partnerów – UKG Pro Workforce Management (wcześniej Kronos), Concur, Connexas.

Obserwacja potrzeb Klientów oraz rynkowych trendów i kierunków rozwoju oprogramowania pozwalają nam także tworzyć i z sukcesem oferować autorskie rozwiązania komplementarne do systemu SAP HCM i SAP SuccessFactors.

Jako członek grupy SD Worx możemy oferować klientom takie usługi jak wdrożenie rozwiązań w obszarze kadrowo-płacowym dla zagranicznych oddziałów polskich firm.

W skali globalnej marka SD Worx SAP Solutions to ponad 850 pracowników spółkach obecnych w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Polsce, krajach skandynawskich, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

Grupa SD Worx dostarcza specjalistom oraz działom HR firm z 26 rynków Europy rozwiązania i narzędzia, które wspierają procesy zarządzania kadrami – od naliczania wynagrodzeń pracowników, poprzez monitorowanie i rozliczanie czasu ich pracy, po zarządzanie talentami w organizacji. W Polsce, w ramach Grupy SD Worx, prowadzi działalność także spółka SD Worx Poland z siedzibą w Katowicach, gdzie zlokalizowany jest hub technologiczny dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej.