1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

Polskie firmy liderem digitalizacji w Europie

Digital Workspace 1200x800

Prawie 8 na 10 (78,9 proc.) międzynarodowych firm w Polsce jest zaangażowanych w transformację cyfrową, co stawia nasz kraj na czele Europy razem z Wielką Brytanią (89 proc.), Włochami (86,1 proc.) i Francją (79,8 proc.). Co stoi za tym sukcesem? Ponad połowa rodzimych przedsiębiorstw (52,3 proc.) oraz 71,4 proc. firm międzynarodowych, działających na terenie Polski, podejmuje decyzję o digitalizacji ze względu na swoich pracowników – wynika z badania „The Perfect Match” przeprowadzonego przez europejskiego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx.

  Ludzie na pierwszym miejscu

  Przedsiębiorstwa krajowe zapytane, co stoi za ich zaangażowaniem w transformację cyfrową, wskazują na wzgląd na swoich pracowników (35 proc.) oraz inwestycje w podnoszenie kompetencji cyfrowych zespołów (34,4 proc.). W przypadku podmiotów międzynarodowych sytuacja wygląda analogicznie – na pierwszych miejscach stawia się pracowników (44,2 proc.) oraz ich szkolenie (39,7 proc.). Wśród rozwiązań częściej wdrażanych przez polskie organizacje znalazły się: nowe produkty i usługi cyfrowe (32,4 proc.) oraz digitalizacja usług świadczonych klientom, np. e-commerce (26 proc.). Z kolei firmy globalne, działające w Polsce, stawiają na: optymalizację narzędzi HR (36,8 proc.) i automatyzację procesów HR (36,7 proc.).

  Centrum transformacji cyfrowej stanowią ludzie. Nie tylko dostrzegamy rolę pracowników w całym procesie, ale także aktywnie angażujemy ich do tej przemiany. Inwestowanie w kompetencje cyfrowe zespołów to także dowód na to, że przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z konieczności wyposażenia pracowników w umiejętności niezbędne do osiągnięcia celów w nowym, cyfrowym środowisku. Rola HR w tym procesie jest kluczowa. Odpowiada za identyfikację luki kompetencyjnej, opracowanie planów szkoleniowych i tworzenie środowiska pracy, które sprzyja ciągłemu rozwijaniu się pracowników – komentuje Lalit Gupta, Managing Director – Eastern Europe w SD Worx Poland. – Rozwiązania technologiczne dają pracownikom narzędzia, które pomagają efektywniej pracować, neutralizują braki kadrowe poprzez automatyzację, i co najważniejsze, uwalniają cenny czas, który specjaliści mogą poświęcić na bardziej strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. To inwestycja, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji – dodaje Lalit.

   Polska stoi HR-em

   Spośród wszystkich przebadanych przedsiębiorstw to firmy znajdujące się w Polsce uzyskują najlepsze wyniki pod względem integracji narzędzi HR. 61,3 proc. organizacji międzynarodowych i 43,1 proc. krajowych w Polsce posiada w pełni zintegrowane aplikacje kadrowo-płacowe, wyprzedzając w ten sposób przedsiębiorstwa z Francji, Niemiec czy Holandii. Jedynie międzynarodowe firmy ze Szwajcarii uzyskały wyższe wyniki na poziomie 66 proc. W Polsce natomiast najwięcej organizacji – 71,7 proc. międzynarodowych i 41,8 proc. krajowych – posiada dedykowane platformy, które pozwalają na zestawianie danych płacowych z kadrowymi. Porównywalnie wysokie wyniki uzyskały tylko międzynarodowe firmy włoskie (72,8 proc.) i krajowe przedsiębiorstwa hiszpańskie (42,3 proc.). Z kolei najmniej odpowiednich platform posiadają organizacje z Niemiec, Danii czy Francji.

    To dopiero początek długiej drogi

    Z przeprowadzonego badania wynika, że 6 na 10 (63,4 proc.) polskich pracowników uważa swoje miejsce pracy za wystarczająco zdigitalizowane, a według 49,2 proc. ich pracodawca przywiązuje dużą wagę do doświadczeń zespołu w kontekście transformacji cyfrowej. Jednocześnie zdaniem 46,4 proc. osób pracujących w Polsce, ich organizacja wciąż ma przed sobą długą drogę do zapewnienia komfortu pracy w środowisku cyfrowym. Tylko 42,8 proc. pracowników w Polsce uważa, że ich pracodawca zapewnia odpowiednie zasoby cyfrowe do wykonywania pracy w sposób wydajny i jakościowy. Co więcej, 41,6 proc. uczestników badania przyznało, że niedostateczne wyposażenie technologiczne w pracy może być czynnikiem, który skłoni ich do zastanowienia się nad odejściem z firmy.

    Widzimy, że technologia stała się integralną częścią życia zawodowego większości pracowników w Polsce. Potwierdza to również rosnącą zależność rynku pracy od cyfrowych narzędzi i procesów. Firmy w Polsce są na dobrej drodze w tworzeniu przyszłościowego środowiska pracy. Mimo tego dostrzegamy wyzwania, które nie tylko wymagają inwestycji w transformację cyfrową, ale także zrozumienia, jak skutecznie integrować technologię w codziennych procesach, aby przyniosła ona rzeczywiste ułatwienia. Digitalizacja nie jest tylko kwestią konkurencyjności, lecz także zatrzymania talentów. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa obszary: dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pracownicy mogli skutecznie wykonywać swoje zadania, oraz kontynuowanie procesów szkoleniowych, żeby umożliwić pracownikom pełne wykorzystanie potencjału nowych technologii – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.