1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

Pracodawcy wolą rekrutować zamiast szkolić i awansować

InternalMobility_1200x800

Aktualnie aż 40 proc. organizacji w Polsce boryka się z trudnościami związanymi z niedoborem personelu, co utrudnia efektywne prowadzenie działalności. Jak wynika z badania „The Perfect Match” przeprowadzonego przez wiodącego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx, sześć na dziesięć (57 proc.) firm jest świadomych, jakich talentów będą potrzebowały w perspektywie długoterminowej. Co więcej, aż 69 proc. pracodawców zna umiejętności swoich pracowników. Mimo tej świadomości większość organizacji w Polsce (46 proc.) woli rekrutować talenty spoza firmy, zamiast inwestować w rozwijanie kompetencji swoich obecnych pracowników (20 proc.)..

  Nie ma niczego złego w obsadzaniu wakatów pracownikami spoza organizacji. Świeże pomysły i doświadczenia wnoszone przez nowe talenty są często bardzo przydatne. Jednak firmy, które nie pozwalają pracownikom na awans, tracą szansę na wykorzystanie potencjału swoich zespołów – zwłaszcza w sytuacji, kiedy niedoceniany personel może znaleźć alternatywne zatrudnienie poza firmą. W tej sytuacji kluczowe staje się wprowadzenie rozwiązań, które wspierają rozwój już obecnych talentów i zapewniają transparentną strukturę organizacji.

   Mobilność wewnętrzna równie trudna jak w ubiegłym roku

   Podobnie jak w poprzednim roku (34 proc.), aż 1 na 3 firmy (31 proc.) boryka się z wyzwaniami związanymi z mobilnością wewnętrzną, która obejmuje procesy awansu i przekwalifikowania pracowników do nowych ról w organizacji. Nieco ponad połowa (55 proc.) przedsiębiorstw w Polsce jest świadoma, gdzie w jej strukturach potrzebne są konkretne kompetencje. Pomimo tego jedynie 19 proc. pracowników aktywnie poszukuje możliwości awansu wewnątrz swoich organizacji. Alarmujące jest również to, że prawie połowa firm (44 proc.) nie posiada wiedzy na temat ambicji swoich pracowników, a aż 1 na 3 organizacje (31 proc.) nie jest świadoma umiejętności swoich zespołów.

   Z drugiej strony, niemal 6 na 10 pracowników (56 proc.) dobrze rozumie, gdzie w organizacji może w pełni wykorzystać swoje talenty. Niemniej jednak 48 proc. osób pracujących w Polsce nie jest pewnych, na jakie stanowiska mogą awansować i brakuje im wskazówek dotyczących tego, jak osiągnąć ten cel. Tylko 1 na 3 pracowników (36 proc.) uważa, że ma wystarczające możliwości awansu w obrębie swojej organizacji. Podobny odsetek (34 proc.) uważa, że otrzymuje wystarczające wsparcie w kwestii rozwoju kariery. Aż 1 na 3 pracowników (29 proc.) twierdzi, że menedżerowie ograniczają ich mobilność wewnętrzną i ograniczają możliwość awansu. Mimo że połowa firm (52 proc.) twierdzi, że ma menedżerów, którzy aktywnie wspierają mobilność wewnętrzną, to niestety 46 proc organizacji  przyznaje, że kierownicy ich zespołów nie popierają tych inicjatyw.

   Obsadzanie wakatów nadal stanowi spore wyzwanie na rynku pracy. Z uwagi na dużą konkurencyjność, firmy nie mogą pozwolić sobie na utratę cennych aktywów, jakie zapewniają obecni pracownicy. Dlatego też menedżerowie oraz działy HR powinni aktywnie poszukiwać odpowiednich talentów nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz własnej organizacji. Firmy, które potrafią wykorzystać pełen potencjał swojego personelu, zyskują znaczącą przewagę – przekonuje Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.

   Wykorzystywanie talentów już obecnych w organizacji pozwala na skrócenie procesu rekrutacji i aklimatyzacji, ponieważ pracownicy już znają kulturę i strukturę organizacji. To oznacza także, że można zaoszczędzić znaczące zasoby finansowe i czas, które zazwyczaj należy zainwestować w szukanie i wdrażanie nowych pracowników. Promowanie wewnętrznej mobilności staje się nie tylko strategicznym wyborem, ale także dowodem na troskę o rozwój pracowników i skuteczną strategię zarządzania zasobami ludzkimi – mówi Klaudyna Nyga, Talent Acquisition Lead w SD Worx Poland

    Firmy zachęcają do modelowania pracy – w teorii czy w praktyce?

    Jak wynika z badania SD Worx, połowa przedsiębiorstw w Polsce (52 proc.) zapewnia swojemu personelowi możliwość modelowania pracy (z ang. job crafting), czyli dostosowania zakresu swoich obowiązków do zdolności i preferencji danej osoby. Jednak równocześnie 46 proc. firm nadal skupia się na poszukiwaniu nowych talentów na zewnątrz, zamiast inwestować w rozwijanie umiejętności swoich obecnych pracowników (20 proc.). Aż 64 proc. członków zespołów ma pełną świadomość swoich umiejętności i obszarów kompetencyjnych, na których chcieliby pracować. Niestety, tylko 37 proc. pracowników otrzymuje wystarczające wsparcie w procesie rozwoju swoich kwalifikacji, a 36 proc. z nich uznaje, że brakuje im czasu na uczestnictwo w szkoleniach i treningach w trakcie pracy.

    Wydaje się, że polscy przedsiębiorcy podejmują już kroki w kierunku poprawy mobilności wewnętrznej i możliwości rozwoju swoich pracowników, co jest zdecydowanie pozytywnym sygnałem. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że nadal istnieje ogromny potencjał do dalszych zmian w tym obszarze. Przede wszystkim, kluczową rolę odgrywa identyfikacja i rozwijanie ukrytych talentów w organizacji. Niezwykle ważne jest również, aby zapewnić przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego w ramach firmy. Pracownicy powinni wiedzieć, jakie kroki muszą podjąć, aby zdobywać nowe umiejętności, awansować i osiągnąć swoje zawodowe cele. Na koniec konieczne jest zachęcanie menedżerów do wspierania wewnętrznej mobilności i rozwijania swoich zespołów – podkreśla Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.