1. Home>
  2. O nas>
  3. Informacje Prasowe>

SD Worx odnotowuje przychody przekraczające 1 mld EUR w 2023 r.

SD Worx, wiodący europejski dostawca rozwiązań HR, osiągnął w ubiegłym roku skonsolidowane przychody w wysokości 1,058 mld euro, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2022 (962,1 mln euro). Skonsolidowana znormalizowana EBITDA wzrosła o 32,8% z 136,7 mln euro w 2022 r. do 181,6 mln euro w 2023 r. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 6,2 mln euro do 88,1 mln euro. Skonsolidowany zysk netto spadł z 81 mln euro w 2022 r. do 70,1 mln euro w 2023 r. Warto przypomnieć, że wzrost skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. był wyjątkowy (z 46,8 mln euro w 2021 r. do 81 mln euro w 2022 r.), na co wpłynął zysk kapitałowy otrzymany ze sprzedaży portfela nieruchomości SD Worx Real Estate NV na rzecz WorxInvest.

SD Worx kontynuował europejską strategię wzrostu w 2023 r., po raz kolejny osiągając dwucyfrowe wyniki, głównie dzięki wzrostowi organicznemu. Znacznie wzrosły przychody, szczególnie w SD Worx People Solutions, podmiocie oferującym rozwiązania w zakresie płac, podstawowego HR, zarządzania talentami i pracownikami. Z drugiej strony, gwałtownie wzrosły również koszty. Podobnie jak inne firmy, SD Worx odczuł wpływ dość wysokich indeksacji na koszty wynagrodzeń w 2023 roku. Staffing & Career Solutions, podmiot oferujący rozwiązania w zakresie elastycznej pracy, działa w sektorze, w którym panują trudne warunki ekonomiczne. Niemniej jednak dobrze dostosował się do tych warunków i pod koniec zeszłego roku zdołał utrzymać koszty pod kontrolą.

Wprowadzanie zmian dla klientów w całej Europie 

Rok 2023 zapisze się w naszej historii jako rok, w którym staliśmy się firmą wartą miliard euro. Chciałbym wyraźnie podziękować całemu zespołowi i naszym klientom. Jednocześnie rok 2023 był również czasem, w którym podpisaliśmy umowę z CVC – zewnętrznym akcjonariuszem mniejszościowym. W ostatnich miesiącach nasz zarząd wyraźnie odnotował płynącą z niej wartość dodaną. Udokumentowane doświadczenie CVC w zakresie fuzji i przejęć oraz cyfryzacji z pewnością pomoże zrealizować nasze cele dotyczące wzrostu – mówi Filip Dierckx, prezes zarządu SD Worx. 

– Jesteśmy bardzo dumni z naszych wyników za rok 2023, osiągniętych pomimo trudnych okoliczności makroekonomicznych. Po raz kolejny poszliśmy krok naprzód w obszarze dostarczania kompletnej oferty HR różnym krajom oraz w realizacji naszego celu, jakim jest pomoc klientom w stawaniu się lepszymi pracodawcami i wspieranie ich pracowników w rozwijaniu talentów i kariery. Chciałbym podziękować naszym pracownikom za ich cenne zaangażowanie, a klientom za zaufanie, którym dażą nasze rozwiązania i usługi. W 2024 r. będziemy nadal realizować strategię rozwoju, tak by osiągnąć główny cel: bycie zaufanym, wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań HR dla wszystkich organizacji i ich pracowników. Osiągniemy go poprzez wzrost organiczny i szereg przejęć, które właśnie przygotowujemy. Jesteśmy przekonani, że możemy być źródłem zmiany dla naszych klientów dzięki przyjaznej dla użytkownika technologii i obecności w całej Europie, jak również lokalnej ekspertyzie w zakresie HR i legislacji. – dodaje Kobe Verdonck, dyrektor generalny SD Worx.