1. Home>
  2. O nas>
  3. Klienci SD Worx SAP Solutions Polska (wcześniej Gavdi Polska)>

Sephora Polska

Zwiększenie samoobsługi pracowniczej i dostępności systemu HR dla wszystkich pracowników – łącznie ponad 1200 osób, w tym w perfumeriach oraz w siedzibie firmy – skrócenie procesu naliczania premii miesięcznej oraz zredukowanie ilości pracy manualnej w dziale HR i papierowego obiegu dokumentów. To efekty zmian przeprowadzonych w Sephora Polska, sieci perfumerii oferującej szeroką gamę produktów beauty.

Zwiększenie samoobsługi pracowniczej i dostępności systemu HR dla wszystkich pracowników – łącznie ponad 1200 osób, w tym w perfumeriach oraz w siedzibie firmy – skrócenie procesu naliczania premii miesięcznej oraz zredukowanie ilości pracy manualnej w dziale HR i papierowego obiegu dokumentów. To efekty zmian przeprowadzonych w Sephora Polska, sieci perfumerii oferującej szeroką gamę produktów beauty. Za prace projektowe, które objęły wdrożenie odpowiednich rozwiązań – m.in. platformy HR Cloud, w tym modułu SAP SuccessFactors Employee Central Payroll, platformy Time Management – oraz integrację systemu globalnego z lokalnymi potrzebami HR odpowiadała firma Gavdi Polska (obecnie SD Worx SAP Solutions).
 

Lokalne potrzeby, globalne wyzwania
– Za decyzją o zmianie systemu do obsługi procesów pracowniczych w Sephora stoi kilka powodów. Przede wszystkim potrzebowaliśmy nowoczesnego i jednolitego środowiska pracy z uwagi na wdrożenie na poziomie globalnym, systemu SAP SuccessFactors, który obejmował już moduł administracyjny Employee Central, natomiast dla zmaksymalizowania korzyści z jego użytkowania zdecydowaliśmy o przyłączeniu do niego modułu EC Payroll – wyjaśnia zespół projektowy Sephora Polska. – Ponadto, zdecydowaliśmy się na optymalizację dotychczasowych narzędzi HR. Nie spełniały one już naszych oczekiwań i wiązały się z czasochłonnością w obsłudze oraz niską efektywnością – np. w procesie naliczenia listy płac. W dodatku menedżerowie potrzebowali kompleksowego oraz łatwego w użyciu rozwiązania do raportowania. Chcieliśmy także tam, gdzie było to możliwe, wyeliminować procesy obsługiwane manualnie przez pracowników, a tym samym ograniczyć ilość popełnianych błędów – dodaje.

Sephora potrzebowała systemu kadrowo-płacowego, który będzie wychodził naprzeciw założeniom strategicznego rozwoju firmy oraz obejmie integrację, automatyzację i standaryzację procesów HR-owych, a tym samym obniży koszty ich realizacji. Prace wdrożeniowe w firmie rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a zakończenie projektu miało miejsce dokładnie rok później.

Szeroki zakres zmian
Projekt w Sephora objął wdrożenie tzw. New Core HR. Podstawą jest tutaj rozwiązanie HR Cloud oparte na SAP SuccessFactors – w przypadku Sephora Polska wykorzystano moduł płacowy Employee Central Payroll. Prace objęły także zaimplementowanie w firmie platformy Time Management Platform. Stanowi ona kompatybilny z SAP zestaw aplikacji samoobsługowych w intuicyjnej technologii SAP Fiori, która umożliwia działowi administracji w Sephora planowanie nieobecności i akceptowanie wniosków urlopowych, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy oraz uregulowań wewnętrznych firmy. Na potrzeby firmy zaadaptowano także kliencką aplikację premiową oraz szereg autorskich rozwiązań Gavdi (obecnie SD Worx SAP Solutions) usprawniających różnorodne procesy, np.:

• generowanie powiadomień mailowych i kierowanie ich do różnych odbiorców na podstawie danych zapisanych w systemie SAP,
• łatwy i szybki dostęp dla działu HR do danych o pracownikach z różnych obszarów systemu SAP – struktura organizacyjna, dane kadrowe, czas pracy, wyniki rozliczonych list płac, księgowania płac oraz samodzielne raportowanie przez menedżerów z możliwością indywidualnej analizy,
• generowanie dokumentów kadrowo-płacowych na podstawie danych z systemu SAP oraz przy wykorzystaniu mechanizmów pakietu Microsoft Office,
• masowe przygotowywanie, podpisywanie, dystrybucja oraz archiwizacja dokumentów PIT-11, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR,
• ergonomiczne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń oraz automatyzacja bieżącego zarządzania procesami PPK,
• elektronizacja procesów przygotowywania i dystrybucji do pracowników pasków płacowych oraz innych dokumentów,
• kopiowanie danych HR przechowywanych w systemie SAP oraz migracja danych.

Prace wokół New Core HR objęły także migrację danych z istniejącego systemu kadrowo-płacowego oraz integrację SAP SuccessFactors Employee Central Payroll z systemem służącym do planowania grafików pracy i obsługi nieobecności w perfumeriach.

Równolegle w Sephora toczył się drugi projekt współprowadzony przez Gavdi (obecnie SD Worx SAP Solutions), obejmujący szereg działań dotyczących dostosowania modułu Employee Central dostarczanego globalnie, do lokalnych potrzeb związanych z budową siostrzanego – Employee Central Payroll. Wyzwaniem była minimalna ingerencja w globalną standaryzację procesów przy zachowaniu maksymalnej efektywności rozwiązania EC Payroll i produktów Gavdi (obecnie SD Worx SAP Solutions). Dodatkowo, prace objęły też takie obszary jak integrację z systemem OKTA – umożliwiającym logowanie się do systemu przez osoby nieposiadające biznesowego adresu mailowego w firmowej domenie.

– Oba projekty charakteryzowały się bardzo dużą intensywnością i zakresem funkcjonalności, co stanowiło duże wyzwanie zarówno dla zespołu Gavdi, jak i Sephora. Jednak wczesna identyfikacja oraz prawidłowa i szybka reakcja na potencjalne ryzyka pozwalały realizować plan prac zgodnie z założeniami – mówi Szymon Ćwik, Kierownik Projektu ze strony Gavdi Polska (obecnie SD Worx SAP Solutions).

Efektywność na wysokim poziomie
– Dzięki zintegrowanemu środowisku HR Sephora znacznie skróciła proces naliczenia premii miesięcznych. Dotyczy to każdej grupy pracowników, od konsultantów po kierowników regionalnych. Przed wdrożeniem proces ten wymagał zebrania i skonsolidowania danych z wielu źródeł – czasu pracy, wyników firmy, danych pracowników, co było bardzo pracochłonne – wskazuje Szymon Ćwik.

Kierownicy perfumerii i menadżerowie otrzymali skuteczne narzędzia do zarządzania zespołem. Dotyczy to takich obszarów jak wnioski o promocje, decyzje kadrowe o zatrudnieniu czy zwolnienie pracowników, wnioski o urlop, czy też dostęp do raportów dotyczących danych zespołowych. Pracownicy Sephora mają natomiast zwiększony dostęp do systemu HR – w tym możliwość samodzielnego wprowadzania i zmieniania własnych danych osobowych lub wnioskowania o zmiany w systemie do przełożonego lub działu HR oraz wgląd do paska płacowego – gdziekolwiek i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Dodatkowym efektem jest redukcja pracy manualnej po stronie zespołu HR, m.in. poprzez digitalizację wniosków kadrowych oraz ograniczenie zużycia papieru. Sephora w Polsce może też liczyć na zapewnienie ciągłej aktualizacji do zmieniających się warunków oraz możliwość ciągłego rozwoju aplikacji ze strony Gavdi Polska (obecnie SD Worx SAP Solutions).