1. Home>
 2. Blog>
 3. Płace>
Jak nie utonąć w danych? 3 korzyści analizy płac

Jak nie utonąć w danych? 3 korzyści analizy płac

Naliczanie płac w organizacji działającej w wielu krajach może być skomplikowanym i wyczerpującym zadaniem, nawet dla doświadczonych specjalistów. Ze względu na konieczność przestrzegania lokalnych przepisów oraz obsługę ogromnych zbiorów danych, wielu pracowników chętnie skorzystałoby z eksperckiego wsparcia. Z odsieczą przychodzą im nowe technologie w obszarze HR. Dzięki nim również Twoja firma może zwiększyć biegłość naliczania płac.

Dzięki potencjałowi sztucznej inteligencji (AI), działy kadrowo-płacowe mogą w swoich zadaniach wykorzystywać analitykę prognostyczną. Ich umiejętne wdrożenie może bardzo szybko przynieść korzyści biznesowe i zwiększyć znaczenie danych płacowych w całej organizacji. Oto trzy główne zalety analizy w obszarze płac.

1# Szczegółowe wnioski

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy globalnych zbiorów danych może dostarczyć przydatnych spostrzeżeń. AI ma zdolność wychwytywania i przewidywania trendów, które mogą umknąć nawet najbystrzejszemu ludzkiemu oku. Dzięki większej dokładności i zgodności danych w systemach HR, analiza predykcyjna jest w stanie wydobyć szczegółowe informacje na temat takich wskaźników, jak: rotacja pracowników na poszczególnych stanowiskach, ich odejścia czy nieobecności.

2# Mniejsze obciążenie pracą

Sztuczna inteligencja nie zastępuje specjalistów ds. kadr i płac, ale zdejmuje z nich część obciążenia związanego z wykonywaniem codziennych zadań. Analityka predykcyjna oparta na technologii może wzmocnić funkcjonowanie organizacji w wielu aspektach. Podczas, gdy technologia zajmuje się czasochłonną administracją, pozyskiwaniem i analizą wartościowych danych, pracownicy mogą skupić się na innych zadaniach – prowadzeniu comiesięcznych transakcji czy wykonywaniu obowiązków wymagających dobrych interakcji międzyludzkich.

3# Lista płac na posiedzeniach zarządu

Wykorzystując analizę prognostyczną, można odblokować potencjał naliczania płac. Jednak korzyści płynące z interpretacji danych, którą może zapewnić technologia, nie ograniczają się tylko do działów HR i płac. Analityka jest cenna dla całej organizacji, a pracownicy – wyposażeni w wiedzę o tym, jak obniżyć koszty biznesowe i zwiększyć wydajność pracowników – mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania firmy z przełożonymi. 

  Zwrócenie się do dostawcy usług płacowych o wsparcie w zakresie analizy danych może okazać się w procesie zarządzania informacjami kluczowe dla przedsiębiorstwa. Globalny operator ma kompetencje, by prowadzić działania i zbierać dane jednocześnie w wielu regionach, oszczędzając działom kadrowo-płacowym konieczności ręcznego tworzenia globalnego raportu na podstawie szczątkowych informacji spływających z poszczególnych oddziałów. Dodatkowo, wykorzystanie rozwiązań technologicznych może podnieść jakość pozyskiwanych informacji, zwiększając ich znaczenie choćby dla osób zarządzających firmami. Przeanalizowane dane dają menedżerom możliwość planowania działań, wdrażania metod optymalizujących czas i koszty pracy, jednocześnie zapewniając większą wydajność i jakość przeprowadzanych operacji – komentuje Sylwia Swirydziuk, Team Leader Implementation w SD Worx.

   Wykorzystanie analizy predykcyjnej w tworzeniu i obsłudze listy płac znacznie wykracza poza terminowe przesyłanie wynagrodzeń. Zyskuje ona nowe funkcje i staje się narzędziem pomocnym w coraz bardziej zaawansowanych i złożonych procedurach, np. prognozowaniu kosztów czy identyfikowaniu trendów. 

    Sprawna analiza danych pozwala na łatwiejsze naliczanie płac. 
    Chcesz wiedzieć, jakie czynniki wpływają na efektywność zarządzania płacami 
    oraz jakie wyzwania stoją na drodze cyfrowej transformacji kadr i płac
    w firmach takich jak Twoja? 

     Zapoznaj się z naszym raportem The Payroll Proficiency Index 2023!