1. Home>
 2. Blog>
 3. Płace>
Navigator-series-How can AI help with payroll, now and in the future

Jak sztuczna inteligencja wpiera listę płac?

W jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać obsługę listy w płac, teraz i w przyszłości?

Tylko 21 proc. europejskich firm korzysta obecnie ze sztucznej inteligencji w przetwarzaniu listy płac.

  W stale rozwijającym się obszarze HR możliwości sztucznej inteligencji są niezaprzeczalne. Jednak jej integracja z systemami płacowymi pozostaje stosunkowo niewykorzystanym zasobem. Jedynie nieco ponad jedna piąta europejskich firm integruje technologie SI ze swoimi systemami płacowymi. Tam, gdzie sztuczna inteligencja znalazła swoje zastosowanie, jej wpływ może być ogromny: ułatwia ona zautomatyzowane obliczenia płacowe, eliminuje powtarzalne zadania, łatwo wykrywa błędy i zapewnia zgodność z przepisami.  

  Sztuczna inteligencja a automatyzacja

  Terminy „automatyzacja” i „sztuczna inteligencja” są często zamiennie używane podczas dyskusji na temat oprogramowania HR, mimo że każdy z nich odgrywa inną rolę. Automatyzacja zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, podczas gdy sztuczna inteligencja oferuje głębszy poziom zaawansowania, ucząc się na podstawie danych i stale ewoluując. W obszarze płac sztuczna inteligencja wykracza poza proste wykonywanie zadań. AI oferuje uczenie się, adaptację i optymalizację, pozwalające na płynne nawigowanie po złożonym krajobrazie zmieniających się przepisów i polityk korporacyjnych. 

  Dane z najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Przyszłość pracy” (Future of Jobs) dowodzą, że do 2027 r. 65 proc. wszystkich zadań związanych z przetwarzaniem informacji i danych zostanie zautomatyzowanych. Pokazuje to, jak ważne i pilne staje się wdrażanie sztucznej inteligencji i automatyzacji. Zapowiada to nową erę inteligentnych systemów płynnie obsługujących skomplikowane procesy płacowe, ograniczających interwencję człowieka i zwiększających integralność procesów. 

  Uwolnienie potencjału płacowego sztucznej inteligencji  

  Obecnie sztuczna inteligencja stosowana w obszarze płac to nowa rzeczywistość, która przenosi zarządzanie finansami na wyższy poziom. Począwszy od automatycznych aktualizacji kodów podatkowych po szybką integrację zmian legislacyjnych – systemy AI gwarantują wydajność procesów płacowych. Działają jak skrupulatni nadzorcy: wykrywają anomalie w czasie rzeczywistym, zapewniają bezbłędne przetwarzanie i maksymalizują wydajność finansową dzięki analizie predykcyjnej. 

  Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, konieczne jest strategiczne podejście do integracji i strukturyzacji danych. Nie chodzi tylko o przechowywanie informacji. Potrzebujemy właściwych danych: dokładnych, aktualnych i unikalnie dostosowanych do potrzeb firmy. Bez tego nawet najbardziej wyrafinowane modele sztucznej inteligencji mogą zawieść. Wdrażanie SI wymaga transformacji danych: ich skrupulatnej selekcji, czyszczenia i integracji, by mogły zasilać aplikacje AI.

   Tilman Rotberg
   Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, konieczne jest strategiczne podejście do integracji i strukturyzacji danych. Nie chodzi tylko o przechowywanie informacji. Potrzebujemy właściwych danych: dokładnych, aktualnych i unikalnie dostosowanych do potrzeb firmy. Bez tego nawet najbardziej wyrafinowane modele sztucznej inteligencji mogą zawieść.
   Tilman Rotberg
   Tilman Rotberg, Global Portfolio Go-To-Market Director, SD Worx

   Co ujawniają dane 

   Pomimo tych wyzwań, integracja sztucznej inteligencji z systemami płacowymi stwarza znaczne możliwości zwiększenia dokładności, poprawy zgodności procesów z przepisami i zabezpieczenia operacji płacowych wobec coraz bardziej złożonych regulacji, których należy się spodziewać w przyszłości. Według naszych nowych badań, jedna trzecia europejskich pracodawców aktywnie inwestuje w technologie AI w miejscu pracy. Patrząc w przyszłość, sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować listy płac dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak wyspecjalizowane systemy wykrywania oszustw, ulepszone portale samoobsługowe dla pracowników oraz usługi doradztwa płacowego oparte na sztucznej inteligencji, które mogą doradzać w zakresie optymalnych strategii płacowych w oparciu o modelowanie predykcyjne. 

   Lista płac jako szansa na innowacje  

   Pomyślna integracja sztucznej inteligencji z systemami płacowymi wymaga strategicznego planowania dostosowanego do szerszych celów organizacyjnych. Liderzy HR muszą zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja może poprawić nie tylko listę płac, ale także ogólną wydajność biznesową. Odpowiedź na wyzwania, takie jak prywatność danych, podnoszenie kwalifikacji HR i utrzymanie kompatybilności z istniejącą infrastrukturą technologiczną, ma kluczowe znaczenie. 

   Wzrost roli sztucznej inteligencji w płacach przynosi znaczną wydajność, przekształcając tradycyjne praktyki płacowe. Liderzy HR powinni postrzegać listę płac jako strategiczną okazję do innowacji: wykorzystując sztuczną inteligencję, firmy mogą zwiększyć dokładność, poprawić zgodność i zabezpieczyć swoje operacje płacowe w przyszłości.

    Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi ekspertów na najważniejsze pytania związane z płacami?

     Odwiedź stronę Przewodnik po płacach 2024