1. Home>
 2. Blog>
 3. Płace>
How do I keep payroll running smoothly as my business grows?

Jak najlepiej zarządzać listą płac w miarę rozwoju firmy?

44 proc. europejskich firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników uważa, że posiada wewnętrzną specjalistyczną wiedzę niezbędną do zarządzania płacami. Taką samą opinię na swój temat ma aż 67 proc. firm zatrudniających ponad 2 500 pracowników.

  Środowisko płacowe jest dynamiczne i złożone. Kształtują je stale ewoluujące technologie, wciąż zmieniające się przepisy i oczekiwania pracowników. W kwestii wynagrodzenia spodziewają się oni przejrzystości i elastyczności większej niż kiedykolwiek wcześniej. Znajduje to odzwierciedlenie w nowych przepisach, które wdrażane są w całej Europie. Pewne oczekiwania pracowników mogą być spełnione tylko dzięki rosnącemu zakresowi technologii. Poziom złożoności mnoży się, gdy spojrzymy na rozwój firm na arenie międzynarodowej. Mając to wszystko na uwadze, jedynym sposobem na utrzymanie płynności płac w miarę rozwoju firmy jest rozwijanie wiedzy na temat Twojej organizacji oraz kwestii płac. 

  Definiowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie płac  

  Tak jak ewoluowała lista płac, tak też zmieniała się definicja „wiedzy specjalistycznej w zakresie płac”. Obecnie wykracza ona poza „bycie na bieżąco z przepisami dotyczącymi płac” i znajomość od podszewki możliwości nowych technologii z nimi związanych. Ekspertyza płacowa wymaga holist

  Oznacza to również umiejętność rozwijania tych powiązań. Ekspertyza w zakresie płac to umiejętność integracji technologii płacowej z innymi funkcjami HR, takimi jak czas i obecność w miejscu pracy, strategia wynagradzania i planowanie pracy zmianowej zatrudnionych osób. Nie tylko usprawnia to operacje HR poprzez udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, ale także sprawia, że zawsze pracujesz na zintegrowanych i odpowiednich danych nt. pracowników, które czerpiesz  z różnych obszarów HR. Doświadczenie w zakresie płac oznacza również wykorzystanie analityki płac do generowania danych i wglądu w trendy dotyczące pracowników i kosztów zatrudnienia, które mogą pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji. 

   Bart Jonkers
   Zatrudnianie pracowników z zagranicy będzie z czasem stawać się coraz bardziej popularne, a wraz z normalizacją pracy zdalnej może być opłacalną opcją zatrudnienia. Tak więc, bez względu na to, jak będzie wyglądał przyszły rozwój Twojej organizacji, ważne jest, aby już teraz zacząć budować wiedzę nt. płac.
   Bart Jonkers
   Bart Jonkers, Director International Service Delivery, SD Worx

   Uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu płac 

   To niemal oczywiste, że nikt samodzielnie nie jest w stanie zapewnić rozwijającej się i rosnącej firmie wiedzy specjalistycznej potrzebnej do zapewnienia płynnego działania listy płac. Nie trzeba również decydować, czy wiedza specjalistyczna w zakresie płac powinna być przechowywana w firmie, czy czerpana od zewnętrznego dostawcy – chociaż według naszych badań około jedna trzecia pracodawców nadal tak uważa.  

   Średnio 32 proc. pracodawców w całej Europie twierdzi, że woli SaaS (oprogramowanie jako usługę) od outsourcingu płac, ponieważ pozwala im to działać autonomicznie. Ale czy autonomia płacowa jest rzeczywiście czymś, do czego firma powinna dążyć?  

   Co ujawniają dane  

   Gdy mówimy o zatrudnianiu pracowników za granicą, zachowanie autonomii w zakresie płac oznacza pójście pod prąd i ignorowanie trendów. Aż 97 proc. międzynarodowych pracodawców, którzy wzięli udział w naszym badaniu, twierdzi, że szuka pomocy u jednego lub więcej dostawców usług kadrowo-płacowych na poziomie międzynarodowym. Ponieważ przepisy dotyczące zatrudnienia, warunki finansowe i lokalna kultura pracy są specyficzne i często bardzo różne w każdym z europejskich krajów, znacznie łatwiej jest polegać w zakresie płac na doświadczeniu zewnętrznych ekspertów, niż próbować rozwijać je wewnątrz organizacji.  

   Podczas gdy współpraca z jak najmniejszą liczbą partnerów płacowych jest generalnie łatwiejsza  
   i bardziej opłacalna, tylko jedna piąta firm (22proc.) jest obecnie w stanie polegać na jednym dostawcy obsługującym wszystkie regiony, w których prowadzą działalność. Większość organizacji (41 proc.) wybiera głównego europejskiego partnera płacowego, który współpracuje z mniejszymi partnerami lokalnymi, podczas gdy 33 proc. współpracuje z wieloma lokalnymi dostawcami usług płacowych.  

   Przyszłościowa lista płac  

   Zatrudnienie międzynarodowe będzie z czasem stawać się coraz bardziej popularne, a wraz  
   z normalizacją pracy zdalnej może być teraz opłacalną opcją zatrudniania, niezależnie od tego, czy Twoja firma działa w regionie, z którego pochodzą Twoi pracownicy. Bez względu na to, jak będzie wyglądał przyszły rozwój Twojej organizacji, ważne jest, aby już teraz zacząć budować wiedzę w zakresie płac. Co najważniejsze, upewnij się, że dywersyfikujesz źródła wiedzy  
   z zakresu płac, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W ten sposób zawsze będziesz mieć wokół siebie najlepszych ludzi i najlepsze narzędzia, aby z czasem sprostać nowym wyzwaniom związanym z płacami.

    Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi ekspertów na najważniejsze pytania dotyczące listy płac?

     Odwiedź stronę Przewodnik po płacach 2024