1. Home>
 2. Blog>
 3. Płace>
What matters most to employees regarding payroll

Co jest priorytetem pracowników w kwestii płac?

Co jest najważniejsze dla pracowników w kwestii płac?

W ciągu ostatniego roku 22 proc. pracowników otrzymało kilka razy wynagrodzenie z opóźnieniem, a 34 proc. zauważyło błędy w obliczeniach swojej pensji.

  W ubiegłym roku zdarzały się sporadyczne błędy w naliczaniu mojego wynagrodzenia.

   W każdej organizacji systemy płacowe mają bezpośredni wpływ na zadowolenie i utrzymanie pracowników. Jednak alarmujące jest to, że wiele firm nadal boryka się z podstawami płac. Także w 2024 r. znaczna część pracowników doświadczyła opóźnień w płatnościach i nieprawidłowości w obliczeniach wynagrodzeń, co ma konkretny wpływ na rotację pracowników. Nasze badania wskazują, że 29 proc. pracowników, którzy kilka razy w ciągu ostatniego roku otrzymali wynagrodzenie z opóźnieniem, aktywnie poszukuje nowej pracy, w porównaniu do zaledwie 10 proc. tych, którzy zawsze otrzymywali je na czas. Podobnie, 25 proc. pracowników, którzy doświadczyli niedokładności w płatnościach w ciągu ostatniego roku, poszukuje pracy, w porównaniu do 9 proc. pracowników, którzy otrzymywali dokładne wypłaty. Świadczy to o ogromnym związku między wydajnością listy płac a zatrzymywaniem talentów w firmie. 

   Wpływ negatywnych doświadczeń związanych z wynagrodzeniami  

   Błędy płacowe nie są po prostu zwykłą niedogodnością. Wywołują one stres i podważają zaufanie, szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach. Ponieważ tylko 31 proc. pracowników czuje się odpowiednio wynagradzanych w kontekście inflacji, niezadowolenie ze sposobu otrzymywania pensji pogłębia się, jeszcze bardziej zmniejszając zaangażowanie i produktywność w miejscu pracy oraz podnosząc wskaźniki rotacji. 

   Niezawodny dochód ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia psychicznego, zapewniając poczucie bezpieczeństwa niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Kiedy kwestie płacowe zagrażają temu bezpieczeństwu, pracownicy cierpią. Opóźniona lub nieprawidłowa wypłata odwołuje się do pierwotnych lęków o przetrwanie i bezpieczeństwo, drastycznie wpływając na zdrowie psychiczne pracownika i jego satysfakcję z pracy. Informacja ta świadczy o konieczności nadania przez działy HR priorytetu dokładności listy płac, uznając jej kluczową rolę nie tylko w kwestiach finansowych, ale także w ochronie dobrego samopoczucia pracowników.

    Andrea Eschle
    25 proc. pracowników, którzy doświadczyli niedokładności w płatnościach w ciągu ostatniego roku, aktywnie poszukuje pracy, w porównaniu do 9 proc. pracowników, którzy otrzymywali dokładne wypłaty. Świadczy to o ogromnym związku między wydajnością listy płac a zatrzymywaniem talentów.
    Andrea Eschle
    Andrea Eschle, Products

    Zaspokajanie potrzeb pracowników poprzez listę płac 

    Wspieranie kultury samoobsługi w administracji płacami może być przełomem w zaspokajaniu potrzeb płacowych zorientowanych na pracowników. Umożliwienie pracownikom zarządzania wnioskami urlopowymi, służbowymi wydatkami i zapytaniami zwiększa wygodę i satysfakcję, przyczyniając się do ich pozytywnego doświadczenia. Co więcej, udzielanie szybkich i dokładnych odpowiedzi na zapytania dotyczące listy płac ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i satysfakcji. 

    Zaawansowane systemy płacowe posiadają wiele zalet. Nie zmienia to faktu, że pracownicy mają podstawową potrzebę – chcą otrzymywać prawidłowe i terminowe wynagrodzenie. Nasze badania ujawniają ponadto, że osoby poszukujące pracy nadal priorytetowo traktują wynagrodzenie, zaś na drugim miejscu wśród najważniejszych kwestii znajduje się bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansowa. Przejrzysta komunikacja i klarowność obliczeń płacowych mają kluczowe znaczenie, ale równie ważne jest jasne komunikowanie wyniku – odcinka wypłaty – w wizualnie atrakcyjny i zrozumiały sposób. Inwestując w przejrzysty pasek płacowy i angażując pracowników w proces weryfikacji, można zwiększyć transparentność w firmie i ograniczyć nieporozumienia.  

    Przed wdrożeniem złożonych systemów płacowych firmy najpierw powinny udoskonalić podstawowe, ale kluczowe aspekty procesów płacowych. Zapewnienie dokładności i terminowości listy płac jest pierwszym krokiem w kierunku budowania zaufania i zatrzymywania talentów. Skuteczne zarządzanie płacami to nie tylko terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, ale także prawidłowe i konsekwentne nagradzanie ich wartości.

     Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi ekspertów na najważniejsze pytania związane z płacami?

      Odwiedź stronę Przewodnik po płacach 2024