1. Home>
 2. Blog>
 3. Przewodnik po płacach 2024 | Payroll Navigator>

Lista płac zorientowana na ludzi

Sesja pytań i odpowiedzi z Andreą Eschle

Nasze badania wykazały, że ponad 1/3 europejskich pracowników zauważyła błędy w obliczeniach swojego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku. Dane pokazują, że to właśnie ci pracownicy częściej aktywnie poszukują nowej pracy.

Lista płac zorientowana na ludzi
Co jest najważniejsze dla pracowników w kwestii płac?

Jak mogę wspierać dobrobyt finansowy pracowników poprzez listę płac?

W każdej organizacji systemy płacowe mają bezpośredni wpływ na zadowolenie i utrzymanie pracowników. Jednak alarmujące jest to, że wiele firm nadal boryka się z podstawami płac. Także w 2024 r. znaczna część pracowników doświadczyła opóźnień w płatnościach i nieprawidłowości w obliczeniach wynagrodzeń, co ma konkretny wpływ na rotację pracowników. Nasze badania wskazują, że 29 proc. pracowników, którzy kilka razy w ciągu ostatniego roku otrzymali wynagrodzenie z opóźnieniem, aktywnie poszukuje nowej pracy, w porównaniu do zaledwie 10 proc. tych, którzy zawsze otrzymywali je na czas. 

  Dowiedz się więcej
  Jak mogę wspierać dobrobyt finansowy pracowników poprzez listę płac?

  Co jest najważniejsze dla pracowników w kwestii płac?

  W czasach naznaczonych wahaniami gospodarczymi i rosnącą niepewnością finansową, dobrobyt finansowy pracowników stał się kluczową kwestią dla organizacji w całej Europie. Najnowsze dane z drugiego European Barometer on Poverty and Precariousness pokazują, że 29 proc. Europejczyków uważa, że znajdują się oni w niepewnej sytuacji finansowej. Tymczasem nasze najnowsze badania wykazują, że 37 proc. europejskich pracowników doświadcza stresu finansowego. Oznacza to pilną potrzebę zajęcia się przez pracodawców kwestią dobrobytu finansowego poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płacowych.

   Dowiedz się więcej

   Wypełnij formularz poniżej, aby otrzymać nasz poradnik mailowo