1. Home>
 2. Blog>
 3. Płace>
How can I support financial well-being through payroll

Wspieranie dobrobytu finansowego poprzez listę płac

Jak mogę wspierać dobrobyt finansowy poprzez listę płac?

25 proc. pracowników w Europie chciałoby mieć możliwość poproszenia organizacji o zaliczkę na poczet wynagrodzenia.

  W czasach naznaczonych wahaniami gospodarczymi i rosnącą niepewnością finansową, dobrobyt finansowy pracowników stał się kluczową kwestią dla organizacji w całej Europie. Najnowsze dane z drugiego European Barometer on Poverty and Precariousness pokazują, że 29 proc. Europejczyków uważa, że znajdują się oni w niepewnej sytuacji finansowej. Tymczasem nasze najnowsze badania wykazują, że 37 proc. europejskich pracowników doświadcza stresu finansowego. Oznacza to pilną potrzebę zajęcia się przez pracodawców kwestią dobrobytu finansowego poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płacowych. 

  Wpływ stresu finansowego  

  Kiedy tak duża liczba pracowników zmaga się ze stresem finansowym, nieuchronnie wpływa to na ich produktywność, zaangażowanie i ogólne zadowolenie z pracy oraz prowadzi do zwiększonej absencji i wyższego wskaźnika rotacji. Tylko 30 proc. pracowników twierdzi, że ich organizacja wykazuje troskę o ich dobrobyt finansowy i dąży do zmniejszenia ich stresu finansowego. Oznacza to potrzebę proaktywnych działań. 

  Umożliwienie elastyczności finansowej  

  Kluczowym punktem wyjścia do sprostania temu wyzwaniu jest zrozumienie potrzeby elastyczności w usługach płacowych. Nasze badania pokazują, że 25 proc. pracowników chciałoby mieć możliwość wnioskowania o zaliczki na poczet wynagrodzenia. Odzwierciedla to lukę w tradycyjnych systemach płacowych, zazwyczaj działających w oparciu o sztywne harmonogramy, które nie mogą być dostosowane do bezpośrednich potrzeb finansowych pracowników. Wprowadzenie elastycznych opcji płacowych, takich jak zaliczki na poczet wynagrodzenia lub wynagrodzenie na wniosek, może zapewnić pracownikom bardzo potrzebną ulgę finansową i umożliwić im lepsze zarządzanie swoimi finansami. 

  Co więcej, wspieranie dobrobytu finansowego pracowników wykracza poza rozwiązywanie bezpośrednich problemów finansowych. Organizacje, które priorytetowo traktują mechanizmy wsparcia finansowego w swoich systemach płacowych, pomagają wszystkim pracownikom uzyskać odporność finansową, a co za tym idzie – większą stabilność. Dodatkowo, praktyki te mogą poprawić reputację organizacji jako pracodawcy, który ceni dobrobyt swoich pracowników. W konsekwencji taka firma przyciąga największe talenty i zwiększa wskaźniki retencji.

   Andrea Eschle
   25 proc. pracowników chciałoby mieć możliwość wnioskowania o zaliczki na poczet wynagrodzenia – ten fakt odzwierciedla lukę w tradycyjnych systemach płacowych, zazwyczaj działających w oparciu o sztywne harmonogramy. Wprowadzenie elastycznych opcji płacowych, takich jak zaliczki na poczet wynagrodzenia lub wynagrodzenie na wniosek, może zapewnić pracownikom bardzo potrzebną ulgę finansową i umożliwić im lepsze zarządzanie swoimi finansami.
   Andrea Eschle
   Andrea Eschle, Products

   Wykorzystanie technologii wraz ze szkoleniami  

   Obecnie pracodawcy mają dostęp do różnych innowacyjnych rozwiązań płacowych, których zadaniem jest zwiększenie elastyczności finansowej. Przykładowo, „wynagrodzenie na wniosek” umożliwia pracownikom dostęp do zarobionych wynagrodzeń przed tradycyjnym dniem wypłaty, łagodząc krótkoterminowe obciążenia finansowe. Inne metody mogą obejmować elastyczne harmonogramy płatności lub integrację usług planowania finansowego w ramach systemu płacowego.  

   Choć wdrożenie tych rozwiązań wymaga starannego rozważenia logistyki operacyjnej i zgodności z przepisami finansowymi, korzyści płynące z promowania bezpieczeństwa finansowego są znaczące. Co więcej, firmy nadające priorytet inicjatywom związanym z dobrobytem finansowym oferują coś więcej niż tylko zaliczki na poczet wynagrodzenia. Zapewniają one podwyżki wynagrodzeń, szkolenia dla liderów mające na celu wspieranie pracowników w trudnych sytuacjach finansowych oraz szkolenia z zakresu zarządzania finansami. Niektóre oferują nawet nieoprocentowane pożyczki i udostępniają kompleksowe informacje finansowe na portalach lub stronach internetowych. 

   Nowoczesna obsługa płac jest integralną częścią ogólnego doświadczenia pracownika. Dostosowując praktyki płacowe do szerszych polityk HR, takich jak kompleksowe pakiety świadczeń i konkurencyjne strategie wynagrodzeń, organizacje zapewniają holistyczne podejście do zagadnienia, jakim jest dbanie o dobrobyt pracowników. Taka integracja nie tylko poprawia stan finansów pracowników, ale także przyczynia się do bardziej harmonijnego i produktywnego środowiska pracy.

    Chcesz uzyskać więcej odpowiedzi ekspertów na najważniejsze pytania związane z płacami?

     Odwiedź stronę Przewodnik po płacach 2024