1. Home>
 2. Blog>
 3. Zarządzanie czasem pracy>
4-dniowy tydzień pracy: czy sprawdzi się w Twojej firmie?

4-dniowy tydzień pracy: czy sprawdzi się w Twojej firmie?

Dwa główne podejścia do 4-dniowego tygodnia pracy

Skompresowane godziny

Pracownicy pracują tyle samo godzin tygodniowo, co w przypadku 5-dniowego tygodnia pracy, ale w 4 dni (np. 4 dni robocze po 10 godzin).

Skrócony czas pracy

W niektórych przypadkach firmy przyjęły strategię skrócenia czasu pracy, np. do 29-34 godzin w ciągu tygodnia, ale nie zrezygnowały z oczekiwania od pracowników dyspozycyjności przez 5 dni w tygodniu.

3 zalety krótszego tygodnia pracy

W oparciu o wyniki naszych badań „The Perfect Match: Agility & Flexibility” i „The Perfect Match: Attractive Employer in the War for Talent” przeprowadzonych w całej Europie, wyłaniają się trzy kluczowe zalety skróconego tygodnia pracy, które mają pozytywny wpływ zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę.

  #1 Skuteczniejsze pozyskiwanie i utrzymywanie pracowników

  Według naszego ostatniego badania, 44,7 proc. europejskich zatrudnionych twierdzi, że godziny pracy i możliwość elastycznego zarządzania nimi są dla nich najważniejszymi czynnikami decydującymi o zmianie zatrudnienia. Harmonogram, który pozwala na dodatkowy dzień wolny w tygodniu lub mniejszą liczbę przepracowanych godzin, może przyciągnąć większą liczbę talentów i zatrzymać pracowników w organizacjach na dłużej.

   #2 Mniejsze zużycie energii

   Krótszy tydzień pracy, np. składający się z 4 dni roboczych i 3-dniowego weekendu, oznacza mniejszą liczbę godzin w miejscu pracy, co prowadzi do niższych kosztów prowadzenia działalności dzięki oszczędności energii i zasobów. To również – podobnie jak w przypadku pracy zdalnej – mniejszy ślad węglowy wytwarzany przez pracowników i firmę. Ten aspekt jest szczególnie istotny w przedsiębiorstwach, które za cel postawiły sobie swój zrównoważony rozwój. 

    #3 Większa produktywność

    Krótszy tydzień pracy zwiększa zadowolenie pracowników bez negatywnego wpływu na produktywność. Z danych przekazywanych przez przedsiębiorstwa, które wprowadziły to rozwiązanie wynika, że w wielu przypadkach wydajność i zaangażowanie pracowników wzrosły. Już 4 na 10 firm w Europie opowiada się za skróceniem godzin pracy w celu zwiększenia produktywności pracowników. Kolejne 40 proc. przedsiębiorstw ma do tego neutralny stosunek. Co więcej, ponad połowa pracowników (53 proc.) w Europie jest przekonana, że mniejsza liczba dni pracy nie wpływa negatywnie na ich produktywność. Nie od dziś wiadomo, że najbardziej efektywnie pracują osoby zadowolone i wypoczęte.

     Przygotowanie organizacji do krótszego tygodnia pracy

     Dobrym punktem wyjścia do rozważań na temat wprowadzenia w swojej firmie skróconego tygodnia pracy jest przeanalizowanie trzech głównych wad skróconego tygodnia pracy i proaktywne opracowanie strategii ograniczania ryzyka lub adaptacji firmy w przypadku wystąpienia którejś z nich. Nie jest zaskoczeniem, że dotyczą one przede wszystkim planowania pracy i komunikacji w zespole.

      #1 Trudności w dostosowaniu harmonogramu

      W niektórych organizacjach pewne dni są preferowane pod kątem pracy w biurze, podczas gdy inne – takie jak piątki – są częściej wykorzystywanie do wzięcia wolnego w celu wydłużenia weekendu. Obecność zbyt wielu lub niewystarczającej liczby pracowników w miejscu pracy może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie firmy.

      Rozwiązanie: Zapewnij otwartą komunikację w zespołach, a następnie starannie planuj działania, uzgadniając, kiedy pracownicy powinni być na miejscu, poza biurem lub pracować zdalnie.

       #2 Mniej czasu na wykonanie zadań

       To fakt: w sytuacji skróconego czasu pracy, mniejsza liczba godzin w tygodniu pracy oznacza krótszy czas, w którym pracownicy mogą realizować swoje cele, co potencjalnie prowadzi do spadku produktywności.

       Rozwiązanie: Zastosuj konkretne struktury wyznaczania celów, takie jak OKR lub SMART, aby podzielić zadania na łatwiejsze do zarządzania, sprzyjając efektywnemu planowaniu i klarowniejszym priorytetom.

        #3 Nieodpowiednie dla niektórych branż i stanowisk

        Kolejny fakt: ludzki mózg jest ograniczony, jeśli chodzi o możliwość skupienia się. Zbyt napięty lub zbyt rozbudowany harmonogram może prowadzić do zmniejszonej produktywności, malejącej wydajności, a nawet wypalenia zawodowego. W niektórych obszarach, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, rodzice lub opiekunowie mogą nie być w stanie dostosować się do 4-dniowego tygodnia pracy.

        Rozwiązanie: Jeśli nie masz pewności, czy Twoja branża lub modele pracy pozwalają na skrócenie godzin, lub 4-dniowy tydzień pracy, uruchom projekt pilotażowy dla podzbioru pracowników lub wdróż ograniczony okres próbny trwający kilka miesięcy. Starannie zbieraj informacje zwrotne od swoich pracowników na temat tego, co działa, a co nie – i dlaczego – oraz odpowiednio dostosuj swoje podejście.

         Werdykt: rezultaty zależą od sytuacji, kontekstu i ludzi

         Z testów i badań przeprowadzonych w Europie i na całym świecie jasno wynika, że kultura, branża i wzorce pracy odgrywają ważną rolę w sukcesie lub porażce skróconego tygodnia pracy. Podejście to oferuje istotne korzyści, takie jak lepsze samopoczucie pracowników, wyższa atrakcyjność pracodawcy i poprawa wydajności – co jest nieocenione w dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym środowisku biznesowym.

          – Wprowadzenie krótszego tygodnia pracy może być korzystne, ale wymaga dokładnej analizy i dostosowania do konkretnej firmy. Kluczowym elementem jest otwarta komunikacja z zespołem i zdolność do elastycznego dostosowania się do zmian. Warto również zbierać opinie pracowników i monitorować wyniki, aby skutecznie ocenić, czy to rozwiązanie jest odpowiednie dla danej organizacji – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.