1. Home>
 2. O nas>
 3. Informacje Prasowe>

72% Europejczyków: Praca zdalna korzystna dla równowagi

W dzisiejszych czasach niewłaściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym jest jednym z głównych powodów, dla których pracownicy odchodzą z organizacji
72% europejskich pracowników uważa, że praca zdalna przynosi korzyści dla równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

72% europejskich pracowników uważa, że praca zdalna zapewnia lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Obecnie 27% europejskich pracowników regularnie pracuje z domu. Odpowiada to średnio 3,1 dniom w tygodniu. Przed pandemią COVID-19, 16% pracowników pracowało zdalnie, co wówczas oznaczało średnio 2,6 dnia tygodniowo pracy zdalnej. Taki trend pokazujá wyniki europejskiego badania 4 371 firm przeprowadzonego przez wiodącego europejskiego dostawcę usług kadrowo-płacowych SD Worx.

Dla nieco ponad siedmiu na dziesięciu pracowników praca zdalna pozwala na lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Zgadzają się z tym zwłaszcza pracownicy z Francji (80%), Niemiec (80%) i Belgii (79%). Nadszedł najwyższy czas, aby skupić się na najnowszych spostrzeżeniach, trendach i wyzwaniach związanych z pracą zdalną. Dobra równowaga między pracą a życiem prywatnym jest nie tylko uważana za najważniejszą zaletę pracy zdalnej, ale jest również jednym z głównych powodów, dla których pracownicy pozostają u swojego pracodawcy.

  Większość pracowników uważa, że praca zdalna przyczynia się do większej wydajności

  66% pracowników uważa, że praca zdalna oferuje więcej korzyści niż wad. Zdecydowanymi zwolennikami w tym względzie są w szczególności pracownicy z Finlandii (74%), Niemiec (73%) i Wielkiej Brytanii (72%).

  Ponadto większość europejskich pracowników (61%) uważa, że praca zdalna przyczynia się do zwiększenia indywidualnej wydajności. Prym wiodą tu pracownicy francuscy (69%), a następnie belgijscy (66%) i niemieccy (64%). Nieco ponad połowa pracowników europejskich (52%) wskazała, że praca zdalna przyczynia się również do większej wydajności podczas pracy z innymi osobami. W szczególności dla pracowników brytyjskich (60%), belgijskich (60%) i francuskich (58%) telepraca nie musi być przeszkodą dla produktywności zespołu.

  Praca zdalna nadal wiąże się z pewnymi wyzwaniami. 63% respondentów wskazało, że jest mniej pracowników skłonnych do zgłaszania choroby w przypadku telepracy - co jest zauważalne głównie wśród pracowników ze Szwecji (72%), Wielkiej Brytanii (69%) i Włoch (67%). Prawie połowa badanych twierdzi również, że pracuje więcej godzin w ciągu dnia, gdy pracuje zdalnie. Dotyczy to przede wszystkim pracowników francuskich (58%), włoskich (55%) i belgijskich (54%), natomiast praca po godzinach w przypadku pracy zdalnej w mniejszym stopniu dotyczy pracowników holenderskich (44%), niemieckich (43%) i szwedzkich (38%).

   Europejscy pracownicy chcieliby pracować zdalnie od dwóch do trzech dni w tygodniu, ale brakuje im kontaktu ze współpracownikami

   W przypadku czterech na dziesięciu europejskich pracowników charakter ich pracy pozwala na pracę zdalną, a połowa badanych preferuje dwa do trzech dni w tygodniu. Dla 15%, praca zdalna jeden dzień w tygodniu jest wystarczająca, a nieco poniżej 8% chce wrócić do pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin. Z drugiej strony, prawie 14% stwierdziło, że chciałoby pracować zdalnie w pełnym wymiarze godzin, przy czym najsilniejsze poparcie dla tego rozwiązania wykazują pracownicy z Hiszpanii (26%), Finlandii (22%) i Wielkiej Brytanii (21%). Najbardziej popularnym dniem na telepracę wydaje się być piątek (30%), następnie poniedziałek (24%) i środa (16%).

   Wyniki badania pokazują niezwykły kontrast: chociaż 50% wskazało, że wolałoby pracować z domu dwa lub trzy dni w tygodniu, średnio 46% respondentów uważa, że ważne jest, aby widzieć kolegów w miejscu pracy przez pięć dni w tygodniu. Pokazuje to, że pracownicy nadal zmagają się ze znalezieniem kompromisu pomiędzy oczekiwaną liczbą dni pracy w domu a liczbą dni potrzebnych do utrzymania kontaktu z kolegami w miejscu pracy.

    Jeden na trzech pracowników chciałby otrzymać wskazówki dotyczące pracy zdalnej

    Regularna praca w domu jest zjawiskiem nowym, które na dużą skalę zaobserwowano dopiero przy okazji pandemii COVID-19. W związku z tym nadal istnieje pewne zapotrzebowanie na wskazówki i porady. Przykładowo, jeden na trzech pracowników (29%) wskazał, że jest otwarty na otrzymywanie większej ilości wskazówek dotyczących pracy zdalnej w swojej organizacji, przy czym Hiszpania (40%), Włochy (34%) i Norwegia (33%) znajdują się na szczycie listy. Nawiasem mówiąc, zapotrzebowanie na wskazówki jest bardziej powszechne wśród menedżerów (35%) niż osób niebędących menedżerami (25%).

     Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer SD Worx
     Praca w domu lub innym miejscu prowadzi do większej swobody w zarządzaniu równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, a jednocześnie, pracownicy stają przed wyzwaniami związanymi z właściwym zdefiniowaniem swojej pracy. Dane dotyczące produktywności pokazują, że pracownicy wciąż są podzieleni w kwestii wpływu telepracy. Nie każdy radzi sobie z nią w ten sam sposób" - mówi Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer w SD Worx. "Zalecamy opracowanie polityki telepracy w oparciu o trzy filary: produktywność, kontakt i kompetencje. Należy pamiętać, że w przypadku jednostki i zespołu każdy jest inny. Jako organizacja przyjrzyj się, które grupy odnoszą korzyści z pracy zdalnej pod względem produktywności oraz w jakim stopniu pracownicy i menedżerowie posiadają odpowiednie umiejętności, aby poradzić sobie z telepracą. Nie należy lekceważyć potrzeby kontaktu ze współpracownikami, gdyż dobry kontakt zapewnia większe zaangażowanie w organizację. Uzgodnienia dotyczące sposobu utrzymywania kontaktu ze współpracownikami - co robicie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości lub jak często konsultujecie się telefonicznie - są niezbędne w organizowaniu pracy w taki sposób, aby można było nią zarządzać.
     Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer SD Worx
     Bruce Fecheyr-Lippens, People, SD Worx

     O badaniu

     W kontekście walki o talenty, na zlecenie SD Worx, iVox przeprowadził badanie na temat tego, jak europejscy pracodawcy starają się przyciągnąć pracowników. Badanie koncentrowało się na działaniach związanych z pozyskiwaniem pracowników w kontekście walki o talenty oraz na tym, czego pracownicy szukają u pracodawcy. Badanie obejmowało siedem obszarów, na których pracodawcy mogą się skupić: dobrostan i HR skoncentrowany na pracownikach, elastyczna organizacja pracy, benefity płacowe, inspirująca i zachęcająca kultura firmy, środowisko pracy, zarządzanie talentami dla zrównoważonej kariery oraz rekrutacja. Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2022 roku w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Łącznie przebadano 4 371 firm. Próba jest reprezentatywna dla specyficznych lokalnych rynków pracy i ma taki sam podział pod względem wielkości firmy dla każdego z krajów.