1. Home>
 2. Blog>
 3. Zarządzanie talentami>
Rethinking talent strategy

4 powody, dla których warto zrewidować swoją strategię zarządzania talentami

Czy Twoja strategia zarządzania talentami jest skuteczna? Procesy, które większość firm postrzega jako typowe i standardowe, mogą różnie sprawdzać się w praktyce. Jednocześnie, nawet najbardziej finezyjna strategia zarządzania talentami może łatwo zdezaktualizować się i nie wytrzymać tempa rozwoju technologii i zmian społecznych. Oto nasz kompleksowy przewodnik, jak zrewaluować strategię zarządzania pracownikami w Twojej organizacji.

Menedżerowie HR powinni wiedzieć, jakie zmiany rynkowe zachodzą, aby ich strategia zarządzania talentami była aktualna i zapewniała firmie konkurencyjność. Zapytaliśmy ekspertów SD Worx o 4 najważniejsze powody, dla których warto ponownie ocenić własną strategię zarządzania talentami oraz nowe rozwiązania, które należy rozważyć.

1. Dynamika zatrudnienia wciąż ewoluuje

Wraz z końcem pandemii pojawiły się tendencje do bagatelizowania faktu, że jej wpływ na środowiska pracy jest trwały. Znajdujemy się obecnie w erze pracy hybrydowej, a początkowe podekscytowanie lub niepokój związany z wykonywaniem obowiązków służbowych w domu przekształciły się w bardziej zrównoważoną kulturę organizacyjną w większości firm. W międzyczasie elastyczna organizacja pracy stała się nie tyle dodatkową korzyścią, co niezbędnym wymogiem dla organizacji, które chcą przyciągnąć najlepsze talenty. 

Teraz pracodawcy powinni wyjść ponad średnie standardy. Zastanów się, czy możesz wprowadzić nowy podział pracy w swojej organizacji? A co z umożliwieniem pracownikom pracy nad projektami wykraczającymi poza ich typowe role zawodowe? Osiągnięcie takiej elastyczności wymaga ustrukturyzowanego podejścia do mapowania umiejętności, a nie obowiązków w zespołach. 

  2. Sztuczna inteligencja zmienia świat pracy

  Kilka miesięcy temu większość z nas nie słyszała o ChatGPT. Teraz jest to hasło przewodnie dla całej koncepcji AI, tego tajemniczego bytu, który wydaje się mieć równie wielki potencjał do czynienia dobra, jak i zła. Zespołom HR, które chcą usprawnić procesy i zoptymalizować sposób wykonywania zadań, narzędzia AI mogą nie tylko ułatwić i przyspieszyć wykonywanie rutynowych zadań administracyjnych bez błędów, ale również umożliwić lepsze podejmowanie strategicznych decyzji oraz zapewnić spersonalizowane doświadczenia pracowników. A to tylko niewielki wycinek możliwości sztucznej inteligencji.

  Jednak dla wielu osób rozwój sztucznej inteligencji jest poważnym źródłem niepokoju związanego z ich szansami na zatrudnienie, co wyraźnie pokazuje najnowsza prognoza zatrudnienia OECD. Dlatego pracodawcy już teraz muszą angażować się w działania mające na celu zatrzymanie utalentowanych pracowników. A to wymaga ułatwienia im przejścia przez proces cyfrowej rewolucji, bez alienowania ich w miarę wprowadzania nowych technologii. Nie wspominając już o tym, że wiele narzędzi AI działa najlepiej, gdy to właśnie ludzie korzystają z nowoczesnej technologii do zaspokajania swoich potrzeb. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli w pełni zaangażowani i uczestniczyli w procesie digitalizacji.

   3. Niedopasowanie oczekiwań do rzeczywistości

   Według nowego ogólnoeuropejskiego badania SD Worx, 85 proc. pracodawców uważa, że menedżerowie robią wystarczająco dużo, aby rozwijać talenty w ich organizacji. Jednak tylko 35 proc. pracowników uważa, że otrzymuje wymierną pomoc w rozwijaniu swoich umiejętności. Jest to wzorzec, który potwierdza się w całym badaniu: pracodawcy i pracownicy mają różne wyobrażenia na temat szkoleń, tworzenia miejsc pracy i mobilności wewnętrznej, co oznacza, że oczekiwania pracowników nie są spełniane. 

   Nadszedł czas, aby pracodawcy i zespoły HR zadały sobie następujące pytanie: czy szkolenia są wystarczająco dostępne w mojej organizacji? Co możemy zrobić, aby szkolenia i rozwój talentów były przyjemniejsze lub miały większy wpływ na codzienną pracę? Czy pracownicy mają jasny obraz tego, jak mogą rozwijać swoją karierę w naszej organizacji? Czy oferty pracy są wystarczająco promowane wewnętrznie? Czy zapewniamy jasne ścieżki kariery 
   i odpowiednie wskazówki dotyczące rozwoju osobistego?

    4. Wojna o talenty dobiegła końca. Co teraz?

    Jak powiedział prezes PWC U.S. Tim Ryan: „Wojna o talenty dobiegła końca. Talent wygrał”. Trudno się z tym nie zgodzić, jako że doświadczenie pracowników nadal jest najwyższym priorytetem na rynku pracy. Niezależnie od wahań tych tendencji, jesteśmy świadkami rewolucyjnej zmiany w dziedzinie możliwość kreowania karier, a pracownicy mają możliwość wybierania spośród szerszej gamy korzyści niż kiedykolwiek wcześniej.

    Jednak podpisanie umowy to dopiero początek. W 2023 i 2024 r. doświadczenia pracowników będą w mniejszym stopniu związane z benefitami płacowymi i pozapłacowymi, a bardziej z promowaniem dobrego samopoczucia, bezpieczeństwa i kreatywności podczas zwykłych codziennych działań, zarówno przy biurku, jak i poza nim. Technologia odgrywa w tym ogromną rolę, ponieważ umożliwia wyższy poziom rozrywki, wygody i personalizacji niemal każdego rutynowego zadania. Czy zatem posiadane przez Ciebie zaplecze technologiczne jest w stanie sprostać temu zadaniu? Czy też nadszedł już czas, aby zainwestować w nowe rozwiązania, które nie tylko wykorzystają możliwości Twoich pracowników, ale także pomogą im być szczęśliwszymi w Twojej firmie?

     Przekształć swoją strategię dotyczącą talentów

     Potrzeby i priorytety pracowników stale się zmieniają, więc strategia dotycząca talentów nigdy nie powinna stać w miejscu. Jeśli Twoja strategia już od jakiegoś czasu nie była aktualizowana, to teraz jest świetny moment na jej transformację. Nie oczekuj jednak, że stanie się to z dnia na dzień. Ewolucja strategii zarządzania talentami to proces, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem kolejnego kroku, ale efekty trzeba przyjmować stopniowo i cierpliwie.

      Szukasz porady eksperta na temat reewaluacji strategii zarządzania talentami?

       Skontaktuj się z nami i zapoznaj z naszymi propozycjami