1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
Budowanie ducha zespołu dzięki programom motywacyjnym i uznaniowym

Budowanie ducha zespołu dzięki programom motywacyjnym i uznaniowym

Nierzadko wartości firm są niejako uśpione – świetne w teorii, ale nie działające w rzeczywistości. Co więcej, pracownicy, którzy nie utożsamiają się w codziennej pracy z firmą, mogą czuć się mniej zmotywowani, a nawet zdecydować się na odejście. Z ankiety przeprowadzonej przez SD Worx wynika, że aż 58 proc. pracowników deklaruje, że ważne jest dla nich, aby wartości firmy, w której pracują, były zgodne z ich osobistymi przekonaniami. W związku z tym, aby zachęcić członków zespołu do utożsamienia się z zasadami przewodnimi organizacji, należy najpierw uczynić je namacalnymi. Wdrożenie programu uznaniowego opartego na wartościach jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Dobrze zdefiniowana strategia uznaniowa docenia pracowników za zachowania, które odzwierciedlają podstawowe wartości firmy. Warto zadać sobie pytanie – jak więc stworzyć politykę, która nagradza takie zachowania? – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.

  Wskazówka #1: Jasno komunikuj wartości firmy

  Na początku należy upewnić się, czy wszyscy pracownicy w firmie są świadomi podstawowych wartości, którymi na co dzień kieruje się organizacja.

  • Dodaj informację o podstawowych wartościach firmy do opisów stanowisk w ofertach pracy – dzięki temu już od samego początku będziesz przyciągać kandydatów o podobnych poglądach;
  • Zapewnij wszystkim nowym pracownikom indywidualne szkolenie wprowadzające w podstawowe informacje dot. firmy oraz jej wartości; 
  • Stwórz quiz online z nagrodami, w którym pracownicy mogą sprawdzić swoją wiedzę nt. wyznawanych wartości;
  • Zachęcaj pracowników do dzielenia się swoimi interpretacjami dot. wartości firmy, np. poprzez przesyłanie filmów lub zdjęć; 
  • Poproś członków zespołu o wygłoszenie krótkich wykładów na temat tego, w jaki sposób kierowanie się wartościami doprowadziło ich do udanej kariery; 
  • Organizuj warsztaty z sesją pytań i odpowiedzi, podczas których pracownicy będą mogli zapytać menedżerów, jak wcielić podstawowe wartości firmy w życie; 

  Pamiętaj, że sposób komunikacji powinien być zgodny z kulturą korporacyjną. Jeśli atmosfera w firmie jest formalna i ustrukturyzowana, to komunikacja powinna przebiegać według tego samego schematu – dystrybuowana w regularnych odstępach czasu i z użyciem bardziej formalnego języka. Natomiast jeśli kultura organizacji jest raczej interaktywna i innowacyjna, możesz komunikować się, używając bardziej swobodnego, luźnego tonu.

   Wskazówka #2: Identyfikuj pożądane zachowania związane z filarami organizacji

   Docenianie odpowiednich działań pracowników jest ważnym elementem systemu nagradzania. Poniżej przedstawiamy kilka typowych wartości korporacyjnych i zachowań, które warto nagradzać.

   • OBSŁUGA KLIENTA – nagradzaj pracowników, którzy zapewniają wyjątkową obsługę klientów lub wspierają współpracowników.
   • WYSOKA JAKOŚĆ – doceniaj pracowników za ich wyjątkowe osiągnięcia lub przewyższanie standardów jakości. 
   • WYDAJNOŚĆ – doceniaj usprawnienia procesów i zwiększoną wydajność. 
   • INNOWACYJNOŚĆ – dostrzegaj kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.
   • PRACA ZESPOŁOWA – doceniaj pracowników pomagających sobie nawzajem. 
   • DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI – nagradzaj nabywanie nowych umiejętności, odkrywanie nowych możliwości i uczenie się na błędach.
   • INKLUZYWNOŚĆ – uznawaj możliwości pozyskiwania informacji z różnych źródeł przy podejmowaniu decyzji.
   • BEZPIECZEŃSTWO – doceniaj bezpieczne praktyki pracy oraz ograniczanie liczby incydentów i błędów związanych z bezpieczeństwem.

   Identyfikacja pożądanych zachowań związanych z wyznawanymi wartościami firmy pomaga wyeliminować niejasności co do tego, jak pracownicy powinni się zachowywać w codziennej pracy – dodaje Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.

    Wskazówka #3: Kultywuj systemy mikrowyróżnień

    Promuj ciągłą kulturę doceniania i nagradzania, w której każdy otrzymuje odpowiednie uznanie w całej organizacji. Ważne jest, aby od razu wyróżniać zachowania związane z wyznawanymi wartościami firmy. Nie zwlekaj z docenianiem pracowników za ich wkład do końca miesiąca. Zamiast tego spraw, aby nagradzanie odbywało się regularnie i w czasie rzeczywistym – tak, aby stało się częścią codziennej kultury. Na przykład pracownicy, którzy dobrze rozumieją i utożsamiają się z wartościami firmy, mogą być nagradzani nowymi możliwościami rozwoju zawodowego. Warto korzystać z narzędzi lub aplikacji do nagradzania, aby natychmiast i oficjalnie wyróżniać pracowników, którzy dokładają starań i manifestują wartości firmy.

     Wskazówka #4: Zachęcaj do wyrażania uznania między współpracownikami

     Uznanie nie zawsze musi być wyrażane tylko przez liderów. Aby promować wartościowe zachowania, pozytywne informacje zwrotne powinny pochodzić zarówno od menedżerów, jak i współpracowników. Uznanie rówieśników, równoległych pracowników znacząco podnosi poziom systemu nagradzania. Duch zespołu i poczucie jedności znacząco wzrastają, gdy jego członkowie motywują się nawzajem. Taki rodzaj uznania sprawia, że wszyscy mają poczucie, że ich praca i zachowania są dostrzegane i doceniane. Można to zrobić za pośrednictwem platform, takich jak Yammer, Microsoft Teams, a nawet stron w mediach społecznościowych, dzięki którym publicznie można wyrazić uznanie dla zespołu lub danej osoby wśród wszystkich pracowników. Możesz również zaprojektować system, który pozwala na opcjonalne comiesięczne nagrody punktowe, przyznawane przez pracowników/menedżerów. 

      Wskazówka #5: Zachęcaj do uznania społecznego

      Uznanie społeczne to jeden z najlepszych i najtańszych sposobów na podniesienie zaangażowania pracowników. Uznaniem społecznym jest każda forma wyróżnienia, która nie wiąże się z aspektem pieniężnym – od prostego „dziękuję” w biurze, po cyfrową odznakę. Może to być również wyróżnienie na cotygodniowym spotkaniu pracowników lub w wewnętrznych mediach społecznościowych firmy. Możesz na przykład regularnie zamieszczać tzw. case studies w wewnętrznych newsletterach lub innych platformach komunikacji, aby pokazać, w jaki sposób pracownicy stosują wartości w praktyce i jak są za to nagradzani.

       Wskazówka #6: Monitoruj postępy i wprowadzaj niezbędne zmiany

       Nie możemy również zapominać o sprawdzaniu dotychczasowego systemu i procesu realizacji programu nagradzania opartego na podstawowych wartościach firmy oraz wprowadzać wszelkie niezbędne modyfikacje. Jest to ważne, aby być na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami pracowników.

        Wyniki będą mówić same za siebie!

        Nagrody uznaniowe w większości organizacji koncentrują się wyłącznie na osiągnięciach, wynikach lub stażu pracy pracowników. Jeśli jednak chcesz, aby Twój zespół konsekwentnie działał zgodnie z wyznawanymi wartościami firmy i osiągał ponadprzeciętne wynik, powinieneś skupić się bardziej na oferowaniu wielowymiarowych doświadczeń związanych z nagradzaniem – które potwierdzają osiągnięcia i tworzą poczucie celu, przynależności oraz własnej wartości.