1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
Angestellte nutzt die automatisierten HR Prozesse von SD Worx

Ewolucja miejsca pracy: digitalizacja w 4 krokach

Wprowadzenie technologii do obszarów HR i naliczania płac jest nieodzowne w budowaniu nowoczesnego miejsca pracy. Badania wykazują, że aż 58% pracowników w Polsce jest bardziej skłonnych do wyboru pracodawcy korzystającego z narzędzi technologicznych opartych na nowatorskich rozwiązaniach. To jasny sygnał, że digitalizacja stanowi kluczowy element przyciągania i zatrzymywania talentów w firmie. Niemniej jednak, zanim rozpoczniemy ten proces, warto rozważyć kilka kwestii.

Dlaczego warto rozpocząć proces cyfryzacji miejsca pracy?

Nowoczesna organizacja zyskuje przewagę sięgając po technologiczne innowacje w obszarze HR i naliczania płac. Według naszych badań, aż 58 proc. pracowników w Polsce jest bardziej skłonnych do wyboru pracodawcy, który korzysta z nowoczesnych narzędzi technologicznych. Kolejne 42 proc. zatrudnionych rozważyłoby odejście z dotychczasowej firmy z powodu niedostatecznej jakości cyfrowego środowiska pracy. Z kolei niemal co druga osoba pracująca w Polsce (48 proc.) twierdzi, że digitalizacja sprawiła, że jej praca stała się bardziej znacząca i satysfakcjonująca. Warto także zauważyć, że aż 53 proc. polskich organizacji potwierdza, że cyfrowe miejsce pracy przyczynia się do znacznego wzrostu produktywności w przypadku pracy zdalnej. Z kolei 65 proc. firm w Polsce jest zaangażowanych w proces digitalizacji, traktując go jako nieodzowny krok w budowaniu solidnego, opartego na technologii i nowoczesnego miejsca pracy. 

Poniżej prezentujemy 4 kluczowe zagadnienia, o których firmy powinny pamiętać, planując rozpoczęcie swojej transformacji cyfrowej:

1. Zorientowanie na proces

Dlaczego? To podejście zapewnia doskonałość operacyjną. Dzięki niemu możliwe jest uwolnienie cennego czasu zespołu ds. HR, który odtąd będzie mógł skoncentrować się na strategicznych inicjatywach. Co istotne, proces automatyzacji przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów i wzrostu ogólnej wydajności.

Dla kogo? To rozwiązanie dedykowane zarówno dużym, średnim, jak i małym firmom, które dopiero rozpoczynają swoją podróż ku pełnej transformacji cyfrowej w obszarze HR.

Główne wyzwanie? Kluczowym aspektem jest zagwarantowanie, że proces automatyzacji jest przyjazny dla użytkownika oraz nowe oprogramowanie płynnie integruje się z istniejącymi systemami HR. Dostosowanie procesu do potrzeb i infrastruktury w organizacji stanowi istotny element sukcesu digitalizacji.

  Wskazówki:

  • Warto unikać przesady w dążeniu do digitalizacji i znaleźć równowagę między tradycyjnymi rozwiązaniami a nowoczesnymi technologiami
  • Rozproszone i niezintegrowane systemy technologiczne mogą prowadzić do chaosu i komplikacji. Wybierając narzędzia cyfrowe, należy upewnić się, że są one kompatybilne i mogą współpracować ze sobą.
  • Nie zapominajmy, że technologia to narzędzie służące wsparciu zasobów ludzkich, a nie ich zastąpieniu. Zautomatyzowane rozwiązania powinny ułatwiać pracę pracowników, a nie ją komplikować.
  • Wdrażać należy jedynie najlepsze praktyki w zakresie zgodności i bezpieczeństwa danych. Odpowiednie procedury i mechanizmy ochrony danych to priorytet, szczególnie w dziedzinie kadrowo-płacowej, gdzie przetwarzane są dane wrażliwe.

   2. Zorientowanie na użytkownika

   Dlaczego? Wyższe wskaźniki adaptacji technologii oznaczają, że pracownicy są bardziej skłonni do korzystania z nowych narzędzi. To przekłada się na wzmocnienie pracowników i stworzenie dla nich świetnych doświadczeń użytkowych.

   Dla kogo? Przede wszystkim dla organizacji, które dążą do wyjścia poza tradycyjne procesy i zależy im na pełnym zaspokojeniu potrzeb swoich użytkowników. Technologia powinna być traktowana jako narzędzie wspomagające, a rozważając implementację, warto uwzględnić aplikacje samoobsługowe, funkcje mobilnego helpdesku, centralne punkty dostępu, itp.

   Główne wyzwanie? Pomimo korzyści, nadal istnieje ryzyko pominięcia innych technologii z obszaru HR, które koncentrują się na zwiększeniu produkcyjności i rozwoju osobistym pracowników. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zbadać różnorodne możliwości i dostosować technologie do potrzeb firmy oraz jej zespołu.

    Wskazówki:

    • Zapewnienie klarownych i precyzyjnych wskazówek dotyczących korzystania z aplikacji cyfrowych to niezbędny element sukcesu. Pracownicy powinni wiedzieć, dlaczego i w jaki sposób korzystać z wprowadzonych narzędzi.
    • Różne pokolenia mogą mieć odmienne oczekiwania w zakresie korzystania z aplikacji cyfrowych. Dla niektórych starszych pracowników mogą to być nowości, dlatego należy wspierać różne grupy wiekowe i dostosowywać wybrane rozwiązania do ich potrzeb.
    • Personalizacja aplikacji może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracowników. Warto wybierać narzędzia, które pozwalają na dostosowanie ich do indywidualnych preferencji, co wpłynie na większe zadowolenie użytkowników i aktywne korzystanie z aplikacji.
    • Pracownicy oczekują, że aplikacje cyfrowe będą dostępne na ich smartfonach lub tabletach. Dlatego wybrane rozwiązania HR i payroll powinny mieć kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.

     3. Zorientowanie na człowieka

     Dlaczego? Przejście na narzędzia cyfrowe w obszarze HR i naliczania płac ma na celu zwiększenie rozwoju organizacji. Jeśli podstawowe procesy HR funkcjonują sprawnie, to nadeszła pora, aby skupić się na rozwiązaniach, które wspierają rozwój i zaangażowanie pracowników.

     Dla kogo? Ten etap transformacji wymaga pewnego poziomu dojrzałości cyfrowej w organizacji, długoterminowej wizji oraz kultury pracy, która akceptuje zmiany. Należy rozważyć implementację programów uczenia się i rozwoju, aplikacji wspierających dobre samopoczucie pracowników, a także platform do ułatwienia współpracy między zespołami itp.

     Główne wyzwanie? Istnieje ryzyko, że nadmierne skupienie się na narzędziach cyfrowych może spowodować rozproszenie infrastruktury technologicznej i przeciążenie cyfrowe, co z kolei może wpłynąć negatywnie na doświadczenie pracowników. Znalezienie odpowiedniej równowagi między digitalizacją a zachowaniem efektywności i jakości doświadczenia pracowników jest kluczowe.

      Wskazówki

      • Technologia w obszarze HR stale ewoluuje. Warto być na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami, aby utrzymać przewagę konkurencyjną.
      • Współczesne narzędzia HR powinny sięgać poza sferę zawodową i wpływać pozytywnie na życie pracowników. Należy rozważyć, w jaki sposób technologia może być wykorzystana do poprawy ogólnego doświadczenia pracowników, zarówno w pracy, jak i poza nią
      • Pracownicy stanowią cenny źródło informacji. Regularnie zbieranie ich opinii i feedbacku pomoże dostosować i zoptymalizować technologiczne rozwiązania HR.
      • Publikowanie sukcesów wynikających z nowoczesnych rozwiązań technologicznych przyciąga uwagę potencjalnych współpracowników. Dobrze jest dzielić się pozytywnymi doświadczeniami korzystania z technologii HR.

       4. Integracja systemów kadrowo-płacowych

       Dlaczego? Proces integracji systemów do zarządzania zasobami ludzkimi i naliczania płac powinien przebiegać spójnie i płynnie. Istotne jest kształtowanie doświadczeń pracowników, aby uniknąć ich przeciążenia złożonością różnych rozwiązań technologicznych.

       Dla kogo? To rozwiązanie jest szczególnie ważne, jeśli organizacja ma zróżnicowaną grupę pracowników, wymagającą dostosowania wykorzystywanych praktyk, a obsługiwane aplikacje nie są w stanie spełniać swoich podstawowych zadań. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie zintegrowanego ekosystemu obejmującego najlepsze dostępne rozwiązania.

       Główne wyzwanie? Centralizacja czy integracja technologii ze względu na samą jej ideę nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Zamiast tego warto jest dokładnie przemyśleć, co rzeczywiście musi zostać zaimplementowane, aby zapewnić efektywność i zadowolenie pracowników.

        Wskazówki

        • Sama technologia może pełnić rolę przewodnika w procesie cyfryzacji. Można wykorzystać ją do skutecznego przeprowadzenia pracowników przez proces zmiany i do ułatwienia dostępu do nowych narzędzi i procesów
        • Przy wyborze dostawców technologicznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich zdolność do dostarczania rozwiązań skalowalnych i elastycznych. To pozwoli dostosować technologię do zmieniających się potrzeb firmy.
        • W przypadku projektów integrujących obszary HR i payroll na międzynarodową skalę, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane ze zgodnością regulacyjną. Należy działać z poszanowaniem obowiązujących przepisów i unikaj ryzyka ich naruszenia.

         Transformacja cyfrowa w obszarze HR i naliczania płac to nie tylko innowacje technologiczne, ale także dbałość o ludzi i ich doświadczenia. Dlatego, oprócz automatyzacji procesów, ważne jest także kierowanie uwagi na potrzeby i oczekiwania pracowników. Śledzenie trendów, skupienie na użyteczności i personalizacji oraz integracja systemów to kluczowe elementy budowania nowoczesnego i przyjaznego miejsca pracy. Jednak warto pamiętać, że technologia to narzędzie służące wsparciu zasobów ludzkich, a nie ich zastąpieniu. Zmiana musi być przemyślana i odpowiednio dostosowana do potrzeb organizacji, zapewniając równocześnie pełne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.