1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
Technologia napędza rozwój HR

Technologia napędza rozwój HR

Codzienna praca działów HR składa się z operowaniem operowania ogromną liczbą dokumentów, wniosków, umów, a także danych, których wprowadzanie i interpretacja potrafią zajmować dużo czasu. Dlatego coraz częściej wykorzystywana jest technologia, która pozwala przyspieszyć czasochłonne, monotonne i powtarzalne procesy. W badaniu SD Worx polskie firmy wskazały pięć podprocesów płacowych, które można ułatwić dzięki wykorzystaniu technologii i systemom w firmach. Te procesy to gromadzenie danych i dostęp do nich lub integracja ze źródłem danych (40,7 proc.), zarządzanie umowami (44,8 proc.), zarządzanie obecnościami i nieobecnościami (46,9 proc.), wypłata wynagrodzeń pracownikom i przepływy pieniężne (40,5 proc.) oraz oświadczenia, sprawozdania i komunikacja z urzędami (45,6 proc.). W przypadku ostatniego podprocesu prawie 1/3 firm (31,3 proc.) posiada wewnętrzne systemy samoobsługowe dla pracowników do zarządzania częścią procesów HR, takich jak wnioski urlopowe, nadgodziny czy rozliczanie kosztów.

  PPI report

  Technologia staje się nieodzownym narzędziem w dziedzinie HR, przyczyniając się do usprawnienia operacji związanych z zarządzaniem kadrami. Jednak wdrażanie technologicznych rozwiązań wymaga również uwzględnienia procedur bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia szkolenia pracowników, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. W dobie ciągle popularnej pracy zdalnej działy HR muszą mieć możliwość sprawnego i wydajnego zarządzania wszystkimi dostępnymi informacjami przy pomocy jednej platformy. Odpowiednie narzędzia lub wsparcie outsourcingowe stają się w tej sytuacji niezbędnym standardem w podwyższaniu jakości zachodzących procesów mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE w SD Worx Poland.

  Warto dodać, że 90,9 proc. przedsiębiorstw przyznaje, że gromadzenie danych i integracja ze źródłami danych jest łatwiejsze dzięki dostępnym technologiom. Najbardziej monotonne i powtarzalne czynności takie jak wprowadzanie i interpretacja danych są obarczone ryzykiem ludzkiego błędu. Właśnie dlatego ponad jedna trzecia (34 proc.) dyrektorów ds. HR przyznaje, że technologia ułatwia interpretację danych przed ich wprowadzeniem.

  Więcej informacji znajdziesz w naszym raporcie „The Payroll Proficiency Index

   Wypełnij ten formularz, aby zapoznać się z naszym raportem “Biegłość w zakresie płac w Polsce" (The Payroll Proficiency Index)