1. Home>
 2. Blog>
 3. Zarządzanie talentami>
5 ways to make talent strategy more transparent

5 sposobów na większą przejrzystość w zarządzaniu talentami

Sprawdziliśmy, że przejrzystość w relacjach i komunikacji ma kluczowe znaczenie dla kreowania lepszych doświadczeń w miejscu pracy. W końcu, kto nie ceni otwartości w kulturze organizacyjnej swojej firmy? A jednak, menedżerowie HR próbujący poprawić poziom przejrzystości mogą mieć trudność w podjęciu decyzji, od jakich kroków zacząć. Sugerujemy, aby na pierwszym miejscu postawić zarządzanie talentami. Zwiększenie przejrzystości strategii budowania ścieżek kariery nie tylko sprzyja budowaniu zaufania, ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, zmniejsza ich niepewność i pomaga w pełni wykorzystać umiejętności każdej osoby. 

Oto pięć sposobów na zwiększenie przejrzystości zarządzania talentami w organizacji, które warto wdrożyć już dziś.

  1. Jasne komunikowanie zasad i procedur

  Skuteczne zarządzanie talentami opiera się na przejrzystej komunikacji zasad i procedur. Stwórz scentralizowaną i łatwo dostępną dla wszystkich pracowników platformę, na której znajdą szczegółowe informacje na temat metod oceny ich wyników, kryteriów awansu, aktualnych ofert pracy i pozostałych spraw związanych z ich rozwojem w Twojej firmie. Regularne aktualizowanie informacji na temat wszelkich zmian w polityce Twojej firmy jest kluczowe, aby wszyscy pracownicy czuli się poinformowani i mogli dostosować się do tych zmian. Dobrym pomysłem jest również zapewnienie przejrzystej dokumentacji i komunikacji o tym, jak wewnętrzne talenty mogą korzystać z możliwości pracy projektowej lub zmian dotyczących ról pełnionych w organizacji. W ten sposób pracownicy będą nie tylko świadomi swoich możliwości zawodowych, ale też Ty zyskasz ich zaufanie i zachęcisz do otwartości w organizacji. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie wewnętrznej platformy kariery, która ułatwia przeglądanie dostępnych ofert oraz ich porównywanie.

   2. Regularne i uczciwe przekazywanie informacji zwrotnych

   Zalecamy wdrożenie ustrukturyzowanego systemu informacji zwrotnej, dzięki któremu Twoi pracownicy otrzymają spójne i konstruktywne informacje zwrotne podczas regularnych odpraw, nie licząc corocznych ocen pracowniczych. Rozmowy te powinny koncentrować się nie tylko na bieżących wynikach, ale także na przyszłych ścieżkach kariery i potencjalnych możliwościach rozwoju w Twojej organizacji. Informacja zwrotna pomaga zazwyczaj zidentyfikować mocne strony pracownika i obszary wymagające poprawy. Jest to również okazja do poznania innych umiejętności pracownika i jego oczekiwań na przyszłość, a także, jeśli to możliwe, pomoc w dostosowaniu aspiracji zawodowych pracownika do celów organizacyjnych.

    3. Dzielenie się kryteriami awansów i nagród

    Bardzo ważne jest, aby jasno określić kwalifikacje, osiągnięcia i kompetencje wymagane do uzyskania awansu lub innego rodzaju wyróżnienia w firmie. Taka jasność pomaga Twoim pracownikom zrozumieć, na czym powinni się skupić, aby rozwijać swoją karierę, a także wzmacnia pozycję menedżerów, zapewniając sprawiedliwe i ustrukturyzowane podejście do podejmowania decyzji związanych z talentami. Upewnij się, że kryteria są konsekwentnie stosowane w całej organizacji, by zapobiec uprzedzeniom i faworyzowaniu. Ułatwia to stworzenie przejrzystego systemu mapowania umiejętności, dzięki czemu pracownicy mają również jasny obraz umiejętności i mocnych stron swoich kolegów.

     4. Podejmowanie decyzji dotyczących talentów w oparciu o dane

     Zbieraj i wykorzystuj dane dotyczące mobilności wewnętrznej. W ten sposób ocenisz podaż talentów, popyt na nie i ich przemieszczanie się w obrębie Twojej organizacji. Pomoże to w identyfikacji luk w umiejętnościach oraz obszarach, do których talenty mogą zostać przekierowane w celu zwiększenia efektywności oraz satysfakcji pracowników. Dane zebrane za pomocą mechanizmów informacji zwrotnej można również wykorzystać do śledzenia skuteczności strategii zarządzania talentami, dzięki czemu w razie potrzeby będziesz mógł dokonać próbnych korekt lub zmian kierunku działania. Poparte obiektywnymi danymi decyzje dotyczące zatrudniania, awansowania i mobilności wewnętrznej są zarówno bardziej przejrzyste, jak i obiektywne, co pomaga zaangażować pracowników.

      5. Zapewnienie przejrzystości ścieżki kariery

      Tworząc lub weryfikując opisy stanowisk, warto poświęcić czas na nakreślenie potencjalnych ścieżek rozwoju kariery, jakie dane stanowisko może oferować, a także jasno określić kompetencje wymagane do osiągnięcia postępów w różnych kierunkach. Pamiętaj, aby regularnie informować nowego pracownika - począwszy od jego pierwszego dnia zatrudnienia - na temat wewnętrznych możliwości rozwoju, tak aby mógł on odpowiednio rozważyć swoje cele zawodowe. Możesz dodatkowo wspierać pracowników w tym procesie, zapewniając im zasoby i narzędzia edukacyjne, które pomogą ocenić i rozwinąć umiejętności i kompetencje w zależności od wymagań różnych ról.

       Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego jak zwiększyć przejrzystość zarządzania talentami w firmie?

        Sprawdź nasz nowy raport ekspercki