1. Home>
 2. Blog>
 3. HR>
Wyzwania rynku pracy

Wyzwania rynku pracy: Jak pokryć lub zmniejszyć lukę?

Poniższy artykuł bazuje na aktualnych badaniach, aby przedstawić dogłębną analizę przyczyn niedoborów pracowniczych oraz zaproponować strategie ich minimalizowania.

W obecnej sytuacji rynek pracy w Polsce wykazuje, że firmy napotykają znaczące przeszkody w zakresie rekrutacji odpowiednich pracowników. Co ciekawe, rekordowo niska stopa bezrobocia w naszym kraju ma w tym swój udział. Dane i prognozy na rok 2024 przedstawione przez Komisję Europejską oraz inne badania rynkowe rzucają światło na kluczowe wyzwania oraz sugerują możliwe rozwiązania w przypadku niedoboru talentów.

Jakie są prognozy na rynku pracy w Polsce?

Z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że w 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce osiągnie poziom 2,8%, co stanowi jedną z najniższych wartości w całej Unii Europejskiej (średnia UE wynosi 6,0%). Mimo to, według raportu opracowanego przez SD Worx "The Perfect Match", 40% polskich organizacji zgłasza trudności związane z niedoborem pracowników, co bezpośrednio wpływa na ich efektywność operacyjną. Barometr Zawodów dodatkowo wskazuje, że w 2024 roku na rynku pojawi się niedobór pracowników w 29 profesjach, w tym powtarzające się zawody takie jak kierowcy, pielęgniarki czy spawacze.

  Główne przyczyny niedoboru pracowników:

  🔷 Niewystarczająca podaż kwalifikacji – jak wskazuje analiza z powyższego raportu - Barometru Zawodów - występuje duża niezgodność między kwalifikacjami a potrzebami rynku.

  🔷 Niezgodność oczekiwań - badania rynkowe wykazują, że warunki pracy często nie odpowiadają oczekiwaniom potencjalnych kandydatów.

  🔷 Lokalne różnice - ponad 70% firm z regionu wschodniej Polski zgłasza problemy ze znalezieniem wyspecjalizowanych pracowników. 

  Fakt, że rynek pracy w Polsce coraz bardziej dąży do stanu równowagi nie znaczy, że w poszczególnych sektorach w różnym zakresie, czy to lokalnie, czy na obszarze całego kraju, nie będzie dalej niedoboru pracowników.

  Jak poradzić sobie w obecnej sytuacji? 

   Strategie reagowania na niedobory:

   1. Tworzenie przyjaznego środowiska pracy

   Możliwość pracy zdalnej czy elastyczne godziny pracy mogą przyciągnąć większą liczbę kandydatów, szczególnie wśród kobiet łączących życie zawodowe z obowiązkami rodzicielskimi. Jednym ze sposobów kompensacji luki jest stworzenie bardziej przychylnego środowiska pracy do łączenia kariery zawodowej z rolą matki. Dziś kobiety mają średnio 14 lat na realizacje swoich zawodowych ambicji. Metodą, która z pewnością ułatwi łączenie tych dwóch ról jest możliwość wykonywania obowiązków w sposób zdalny.

   Zapobieganie zjawisku szklanego sufitu to kolejna strategia reagowania na niedobór talentów. Inicjatywy promujące równość szans są kluczowe, jak pokazują dane, brak możliwości awansu jest główną przyczyną rezygnacji z pracy. Z naszych badań wynika, że aż 43,8 proc. pracodawców nie posiada wiedzy na temat ambicji swoich pracowników, a 31,3 proc. z nich nie ma świadomości, jakie talenty i umiejętności posiadają zatrudnione przez nich osoby.

   2. Wykorzystanie nowych technologii

   Sposobem na lukę kompetencyjną z pewnością jest zastosowanie nowych technologii. Samo wykorzystanie w polskiej gospodarce rozwiązań AI może przynieść korzyści odpowiadające pracy 4,9 mln pracowników, generując dodatkową wartość produkcyjną na poziomie 90 mld dolarów rocznie. 

   Bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów jest również możliwe poprzez na przykład wdrożenie rozwiązań opartych na chmurze czy oprogramowaniu automatyzującym działania administracyjne na przykład z zakresu twardego HR.

    Chcesz poznać, jak podnieść technologię HR na wyższy poziom?

     Pobierz nasz przewodnik z przetestowanymi wskazówkami

     3. Zwiększona aktywizacja zawodowa osób starszych

     Z badania "Ageizm w Polsce" zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że aż 9 na 10 aplikacji pracowników w wieku 50+ pozostaje bez odpowiedzi. Pokolenie silversów poszukuje pracy średnio o pół roku dłużej od młodszych pokoleń, a w takich miastach jak Warszawa są zapraszani na rozmowy o pracę nawet 4 razy rzadziej.

     To właśnie osoby w wieku powyżej 60/65 roku życia są tą grupą, gdzie istnieje realna przestrzeń na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów. Aktualnie aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym to zaledwie kilka procent. 

     Szansą na zmianę tego stanu jest rządowy program dofinansowań dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie emeryta. Dofinansowanie będzie wypłacane przez dwa lata i wynosić będzie do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

     Przeciwdziałanie niedoborom talentów na rynku pracy wymaga kompleksowego podejścia i adaptacji do szybko zmieniających się warunków. Skuteczne zarządzanie talentami, wykorzystanie nowoczesnych technologii i inkluzyjne praktyki zatrudnienia mogą nie tylko zminimalizować lukę kompetencyjną, ale także przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. 

      Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, jak przenieść swoją strategię dotyczącą talentów na wyższy poziom