1. Home>
  2. Blog>
  3. Zarządzanie czasem pracy>
Young woman with laptop and cat working at sofa.

Elastyczny czas pracy jako wyzwanie, z którym mierzą się pracodawcy?

Współczesny rynek pracy stoi przed wieloma wyzwaniami, w tym adaptacją do szybko zmieniających się warunków ekonomicznych i technologicznych. Jednym z kluczowych trendów, który zyskuje na popularności, jest elastyczny czas pracy. Natomiast wdrożenie skróconego tygodnia pracy, wsparte odpowiednimi narzędziami technologicznymi, może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, od oszczędności kosztów stałych po zwiększenie motywacji i efektywności pracowniczej. Jak to wygląda na rynku polskim? 

Elastyczność pracy a efektywność organizacyjna

Badanie "The Perfect Match" opracowane przez SD Worx wskazuje, że warto rozważyć wdrożenie skróconego tygodnia pracy, co może nie tylko obniżyć koszty stałe prowadzenia działalności, ale także zwiększyć motywację i efektywność pracowników. Wdrażanie technologii dostosowanych do rozwoju firmy i skali jej działania znacząco wpływa na efektywność wykorzystanych zasobów, co pokazują dane: 4 na 10 pracowników preferuje pracę z domu, a 60% wyraża zainteresowanie nielimitowanymi dniami urlopowymi. Z drugiej strony, dowiadujemy się, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada rewolucyjną zmianę w Kodeksie pracy. Rząd obecnie rozważa dwie możliwe zmiany w kodeksie pracy w obszarze elastyczności pracy: dni pracy od poniedziałku do piątku krótsze o godzinę w porównaniu z obecnymi lub po prostu czterodniowy tydzień pracy. Jak czytamy na Biznes Interia.pl Taki elastyczny czas pracy to rozwiązanie, które funkcjonuje od 2022 r. w Belgii - pracownicy mogą tam wybierać pomiędzy systemem pracy po 9,5 godziny przez 4 dni w tygodniu (łącznie 38 godzin pracy) i systemem 8-godzinnym przez 5 dni w tygodniu (40 godzin pracy). 

Czytaj więcej na: Trzydniowy weekend albo siedmiogodzinna dniówka. "Jeszcze w tej kadencji" - Biznes w INTERIA.PL

Zalety i wyzwania elastycznego czasu pracy

Elastyczne godziny pracy są coraz częściej kluczowym czynnikiem, którym kierują się kandydaci przy wyborze nowego miejsca pracy (47,4% badanych), a także wpływają na lojalność obecnych pracowników (44,7% Polaków). Jednakże, różne formy elastycznej pracy, takie jak praca zdalna, projektowa czy skrócony tydzień pracy, niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i potencjalne problemy.

Na przykład, brak integracji zespołu i rozluźnienie więzi między pracownikami a firmą mogą stanowić wyzwanie przy bardziej elastycznych formach organizacji pracy. Jak pracodawcy mogą zarządzić powstającymi problemami w obszarze elastycznego czasu pracy? 

Rejestracja czasu pracy jako narzędzie wspierające pracę zdalną

Rejestracja czasu pracy zdalnej lub elastycznej, choć jest wymogiem prawnym, oferuje również szereg korzyści operacyjnych. Taka ewidencja czasu pracy umożliwia prawidłowe ustalanie należności wynikających ze stosunku pracy, pomaga również zniwelować nadgodziny i poprawia zarządzanie czasem pracy. Rzetelna ewidencja czasu pracy minimalizuje pomyłki w rozliczeniu czasu pracy, a co ciekawe jej analiza pozwala na identyfikację słabych obszarów i wprowadzenie działań usprawniających pracę zespołów.

Jakie jeszcze są korzyści z rejestracji czasu pracy? Ewidencja czasu pracy umożliwia pracodawcom ocenę, czy aktualna liczba pracowników jest adekwatna oraz czy konieczne jest zwiększenie etatów, szczególnie jeśli dokumentacja wskazuje na częste wykonywanie nadgodzin przez personel. 

Analizowanie tych danych pozwala także na ocenę kosztów związanych z zatrudnieniem przyszłych pracowników, bazując na czasie poświęconym na projekty dla klientów.

Dodatkowo, dzięki ewidencji można zweryfikować, czy obciążenie zadań w zespole nie jest zbyt duże i czy organizacja jest w stanie podjąć się nowych projektów. To narzędzie pozwala również zrozumieć, ile pracy wymaga wykonanie konkretnych zadań, co ułatwia planowanie przyszłych projektów, określenie potrzebnych zasobów ludzkich oraz lepsze zarządzanie pracą zespołu.

Znaczenie technologii w elastycznych modelach pracy

Digitalizacja i wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, w zarządzaniu dokumentami, komunikacji wewnętrznej, czy ewidencji czasu pracy znacząco poprawiają efektywność operacyjną firm. Według badań, 50% firm w Polsce korzysta z aplikacji opartych na AI, co przekłada się na wyższą wydajność codziennej pracy.

Elastyczny czas pracy, wsparty odpowiednimi narzędziami technologicznymi, jest obiecującym rozwiązaniem, które może przyczynić się do poprawy efektywności pracy oraz zwiększenia satysfakcji pracowników. Ostateczny sukces tych inicjatyw zależy jednak od ich właściwego dostosowania do specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa oraz gotowości zarówno organizacji, jak i jej pracowników do adaptacji i zmian. 

Współczesne podejście do zarządzania czasem pracy wymaga elastyczności, innowacyjności i otwartości na nowe technologie, co stanowi klucz do zbudowania konkurencyjnej przewagi na rynku pracy.

    Chcesz zobaczyć funkcjonalności naszego narzędzia do rejestracji elastycznego czasu pracy zdalnej?

      Wypełnij formularz, a nasi eksperci umówią się z Tobą na bezpłatne demo