1. Home>
  2. Blog>
  3. HR>
Praca zdalna w Twojej firmie: blaski i cienie

Praca zdalna w Twojej firmie: blaski i cienie

Praca zdalna, która na dobre zadomowiła się już w wielu firmach, niesie ze sobą szereg korzyści dla wszystkich członków zespołu oraz dla samych pracodawców. Jego podstawową i niepodważalną zaletą jest elastyczność czasu i miejsca wykonywania obowiązków zawodowych. Ale to, co w jednych organizacjach świetnie się sprawdza, w innych może rodzić wiele problemów. Sprawdź, czy praca zdalna to dobry model dla Twojej firmy i zespołu.

Trzy rodzaje korzyści wynikające z pracy zdalnej w organizacji

1. Korzyści wizerunkowe 

Umożliwienie pracownikom realizacji obowiązków zawodowych w komforcie domowego zacisza przekłada się na pozytywnie postrzeganie organizacji przez pracowników oraz potencjalnych kandydatów jako miejsca przyjaznego i elastycznego. To również dobry i sprawdzony sposób na lojalizację pracowników oraz budowanie zaangażowania w zespole. Zwiększenie elastyczności w zakresie miejsca świadczenia pracy pozwala również wypracować obraz organizacji uwzględniającej indywidualne potrzeby poszczególnych członków zespołu.

2. Korzyści organizacyjne

Kolejną korzyścią dla pracodawców wynikającą z umożliwienia talentom pracy zdalnej jest możliwość ograniczenia nieobecności spowodowanych chorobą pracownika lub jego bliskich, np. dzieci. Ryzyko zakażenia się infekcją w biurze (w otwartej przestrzeni) jest znacznie wyższe niż podczas pracy w domu. Dzięki temu pracownicy rzadziej są nieobecni, a pracodawca dysponuje większą liczbą osób zdolnych do wykonywania pracy. To również wyjście naprzeciw pracownikom, którzy zmagają się z przewlekłą chorobą albo np. w wyniku kontuzji mają ograniczoną możliwość, ale nie chcą rezygnować z pracy. 

3. Korzyści finansowe

Wdrożenie pracy zdalnej w organizacji automatycznie przekłada się na zmniejszenie kosztów prowadzenia biznesu, a większa liczba osób pracujących w domu daje pracodawcom możliwość generowania znacznych oszczędności. Mniejszy zespół pracujący stacjonarnie potrzebuje mniejszej (a więc często tańszej) powierzchni biurowej. Dodatkowo obniżone zostają inne koszty, np. zakupu sprzętu biurowego, materiałów piśmienniczych, artykułów spożywczych czy opłaty za media.

Trzy wady pracy poza siedzibą organizacji

 1. Rozluźnienie więzi i brak integracji

Praca w zdalnej formule znacznie ogranicza częstotliwość występowania sytuacji, w których może dojść do interakcji między członkami zespołu. W konsekwencji pojawia się znacznie mniej okazji, w których pracownicy mogą dzielić się między sobą zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Ograniczona przestrzeń do wzajemnej interakcji wydłuża czas potrzebny na integrację (a często nawet uniemożliwia ją), a przez to rodzi ryzyko, iż zgromadzony w firmie kapitał ludzki będzie nieefektywnie wykorzystany. Zespół, który rozproszony jest w różnych lokalizacjach, potrzebuje również dużo więcej czasu, aby poznać i utożsamić się z wartościami, którymi kieruje się dana organizacja, co w konsekwencji znacznie wydłuża czas niezbędny do zbudowania przeświadczenia o byciu integralną częścią danej firmy.

2. Problemy z technologią

Aby osoby wykonujące swoje zadania poza siedzibą firmy mogły w pełni realizować powierzane im obowiązki muszą mieć dostęp do urządzeń i oprogramowania, które pozwala na bezpieczne połączenia i przekazywanie danych. Brak odpowiedniego zaplecza technicznego sprawia, że praca jest utrudniona, a bezpieczeństwo danych firmy – realnie zagrożone. Poza tym nie każdy pracownik ma możliwość stworzenia osobistego biura w domu, a to przekłada się na większy poziom rozproszenia spowodowanego np. obowiązkami domowymi. Brak odpowiedniego przygotowania organizacji do pracy w formule zdalnej stwarza również ryzyko nieprawidłowego rejestrowania czasu pracy. Dlatego warto skorzystać z rozwiązania cyfrowego, które ułatwi pracownikom i działowi HR Twojej firmy nadzór nad godzinami, które poświęcane są na wykonywanie obowiązków.  

3. Brak wpływu na rozwój talentów

Praca zdalna i związany z nią brak codziennego kontaktu z pracownikami może negatywnie wpływać na komunikację potrzeb i wymianę informacji na temat planów związanych ze ścieżką kariery zatrudnionych w firmie osób. Dlatego nie należy rezygnować z codziennego kontaktu poprzez platformy do komunikacji, cyklicznych spotkań statusowych oraz projektowania programów rozwoju i doskonalenia obejmujących również pracowników zdalnych.

Stworzenie i realizacja programów rozwoju, które wspierają zarówno umiejętności zawodowe, jak i rozwój osobisty, są kluczem do budowania nowoczesnej organizacji. Szkolenia zgodne z wartościami firmy pomagają pracownikom lepiej zidentyfikować się z kulturą organizacyjną w Twoim przedsiębiorstwie. Pamiętaj, że inwestycje w rozwój pracowników przynoszą nie tylko korzyści dla firmy, ale także budują zaangażowanie i lojalność pracowników.

    Informacje w tekście okazały się dla Ciebie interesujące?

      Sprawdź podobne treści na naszym blogu już teraz