1. Home>
 2. Blog>
 3. Zarządzanie talentami>
The Perfect Match Talent

4 sposoby na ulepszenie strategii rozwoju talentów

Cztery sposoby na ulepszenie strategii rozwoju talentów, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii HR

Skuteczne pozyskiwanie talentów i zarządzanie nimi staje się nie tylko coraz trudniejsze, ale też bardziej kluczowe niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego, aby maksymalizować wyniki działu kadr, warto wykorzystać najnowocześniejsze technologie HR. Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie oferują innowacyjne rozwiązania usprawniające procesy zarządzania talentami, umożliwiają podejmowanie decyzji w oparciu o dane i poprawiają ogólne zarządzanie pracownikami. Oto cztery sposoby na ulepszenie strategii zarządzania talentami za pomocą nowoczesnych technologii HR.

  1. Usprawnienie procesów rekrutacji

  Budowanie zespołu utalentowanych pracowników zaczyna się od rekrutacji i już na tym etapie warto wykorzystać zaawansowane technologie HR, ponieważ mogą one znacznie podnieść efektywność prowadzonych działań rekrutacyjnych:

  • Zaawansowane integracje ATS (systemy śledzenia aplikacji): Poza podstawowym śledzeniem aplikacji kandydatów ubiegających się o stanowisko, nowoczesne systemy ATS płynnie integrują się z innymi systemami HR, zapewniając analitykę predykcyjną w celu prognozowania sukcesu konkretnych kandydatów i oferując dogłębny wgląd w pulę dostępnych talentów.
  • Pozyskiwanie talentów oparte na sztucznej inteligencji: Algorytmy sztucznej inteligencji mogą nie tylko sprawdzać kandydatów, ale także proaktywnie proponować potencjalnych kandydatów znalezionych na różnych platformach internetowych, umożliwiając w te sposób tworzenie zbioru talentów, który odpowiada przyszłym potrzebom organizacji.
  • Rozmowy kwalifikacyjne w wirtualnej rzeczywistości: Zostawiamy w ten sposób o krok w tyle konkurencję korzystającą jedynie z rozmów wideo. Technologia VR pozwala kandydatom na doświadczenie zanurzenia się w symulacji rzeczywistych sytuacji w pracy. Dzięki temu pracodawca może lepiej ocenić ich umiejętności i kompetencje potrzebne na stanowisku, na które aplikują.

   2. Lepszy rozwój pracowników

   Technologia wykorzystywana przez dział HR odgrywa kluczową rolę 
   w pielęgnowaniu talentów w organizacji:

   • Platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP): Poza tradycyjnymi systemami zarządzania nauczaniem, ekosystemy LXP mogą integrować się 
    z systemami zarządzania wydajnością, aby oferować dostosowane ścieżki kształcenia w oparciu o indywidualne wskaźniki wydajności i plany rozwoju kariery.
   • Systemy ciągłego zarządzania wydajnością: Systemy te zapewniają pętle informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, integrując sztuczną inteligencję by oferować spersonalizowane wskazówki dotyczące rozwoju kariery i coachingu w oparciu o działania i cele pracowników.
   • Narzędzia przewidywania zaangażowania pracowników: Zaawansowane funkcje analityczne w tych narzędziach mogą przewidywać potencjalne ryzyko braku zaangażowania, a także rotacji, umożliwiając działowi HR proaktywną interwencję za pomocą ukierunkowanych strategii zaangażowania. 

    3. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

    Wykorzystaj moc zaawansowanej analityki HR do podejmowania świadomych decyzji:

    • Analityka predykcyjna: To proces wydobywania informacji z istniejących zbiorów danych w celu określenia wzorów i przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów. Analityka HR może prognozować trendy związane z pracownikami, takie jak wskaźniki rotacji i potrzeby w zakresie zatrudniania, pomagając zespołom HR proaktywnie rozwiązywać problemy, zanim staną się one krytyczne.
    • Wskaźniki różnorodności i integracji: Technologia HR może zapewnić wgląd w różnorodność i integrację w organizacji, pomagając zidentyfikować nieświadome uprzedzenia w zatrudnianiu i zarządzaniu oraz oferując strategie naprawcze.
    • Analiza wynagrodzeń: Wykorzystanie złożonych algorytmów do analizy danych rynkowych i wewnętrznej równości w celu zapewnienia konkurencyjnych lii sprawiedliwych strategii wynagrodzeń dostosowanych do celów organizacyjnych.

     4. Poprawa doświadczenia pracowników

     Pozwól, aby technologia HR wzmocniła Twoje działania pomagające w zatrzymaniu talentów i utrzymywaniu ich satysfakcji:

     • Zintegrowane platformy doświadczeń pracowników: Platformy te oferują całościowe spojrzenie na ścieżkę kariery pracownika, przekształcając proces wdrażania, zarządzanie wydajnością i opinie pracowników w ujednolicone doświadczenie.
     • Wdrażanie nowego pracownika oparte na sztucznej inteligencjiNarzędzia wdrożeniowe oparte na sztucznej inteligencji mogą spersonalizować doświadczenie nowego pracownika, oferując rekomendacje i dostosowanie się do pracownika w oparciu o indywidualny styl uczenia się i role zawodowe.
     • Aplikacje mobilne: Mobilne aplikacje HR są obecnie niezbędne dla pracowników. Umożliwiają one dostęp do usług i informacji HR poza biurem, zwiększając wygodę i dostępność, a jednocześnie dając ludziom większą autonomię w zarządzaniu ich danymi osobowymi i harmonogramem pracy.

      Podejście „mniej znaczy więcej"

      Świat technologii HR może łatwo przytłoczyć. Dlatego tak ważne jest, aby skupić się na strategicznym dopasowaniu. Twoim priorytetem powinny być narzędzia odpowiadające na najważniejsze wyzwania związane z talentami, a także rozwiązania, które można łatwo zintegrować z istniejącym już w firmie ekosystemem HR.

       Zastanawiasz się, jak wykorzystać technologie HR do zarządzania talentami?

        Sprawdź nasz raport ekspercki